Öppenheten viktig för allmännyttiga institutioner

Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh:

Verksamhet som strävar efter samhällets och medborgarnas förtroende bör vara möjligast öppen. Åtnjuter en institution skattefrihet pga. sin allmännyttiga verksamhet är det inte oskäligt att denna verksamhet kan och bör granskas av samhället. Förverkligas inte syftet och är utdelningen obetydlig kan skattefriheten fråntas.

Det finns ett otal institutioner som inte åtnjuter skattefrihet och för vilka detta inte är en viktig fråga. Föreningar, stiftelser m.fl. är perfekta institutioner för ett otal verksamheter. Därför är det viktigt att verksamhet organiserad på detta vis och eventuell skattefrihet behandlas som två helt separata frågor.

Vårt samhälle liksom flera andra har ansett att det är förnuftigt att bevilja skattefrihet åt allmännyttiga institutioner. Detta har möjliggjort skapandet av betydande förmögenheter vilkas avkastning används för allmänt väl. Mig veterligen finns det ingen större allmännyttig institution som inte delar ut betydande belopp enligt sina stadgar. Det viktiga för donatorer är att de själva kan stipulera hur avkastningen skall användas. Ett stort plus är att inget försvinner in i den bottenlösa statskassan. Jag tror att detta arrangemang är en förutsättning för att en privatperson skall grunda en institution för ett allmännyttigt ändamål, t.ex. att stöda kultur eller konst.

Om man fråntar skattefriheten för allmännyttiga institutioner leder det sannolikt till att framtida donatorer drar öronen åt sig. Trenden över allt i världen är just nu snarast att befrämja donationer till allmänt väl. Bill Gates och Warren Buffet jobbar aktivt för att locka de rikaste i världen att donera minst hälften av sin förmögenhet till välgörenhet.

Samhället måste välja hur man vill ha det. Om man önskar att förmögna individer skall donera betydande belopp till allmänt väl så måste man låta dessa donatorer bestämma över hur pengarna används och vem som sitter i institutionens ledande organ. Skattefrihet beviljas på vissa grunder och att dessa grunder kontrolleras är självklart. All övrig strävan från samhället att ta över beslutandet leder automatiskt till färre donationer till välgörenhet.

Föreningen Konstsamfundet har redan en längre tid eftersträvat mycket öppen information gällande föreningens verksamhet. På föreningens hemsida finns mycket information. Bokslut med resultaträkning och balansräkning finns att tillgå. Föreningens stadgar är naturligtvis publika. De senaste årens utdelningar finns uppräknade. Utdelningen har en mycket lång tid klart överskridit hälften av förvaltningens avkastning. På föreningens hemsida kan man ställa frågor till föreningen och kommentera verksamheten.

Konstsamfundets öppenhet är naturlig och självklar. Lika självklart är att föreningens verksamhet styrs av dess stadgar och av de organ som enligt stadgarna finns till för att förvalta doktor Amos Andersons arv. Vore det på något annat vis hade Amos Anderson aldrig donerat sin förmögenhet till Föreningen Konstsamfundet.