VD

Kaj-Gustaf Bergh är verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet.

Varför värnar Konstsamfundet?

Konstsamfundet grundades 1940 av doktor Amos Anderson. 1961 när Amos Anderson dog fick Konstsamfundet ärva hans förmögenhet. Genom att grunda Konstsamfundet och testamentera sin förmögenhet till föreningen gav doktor Amos Anderson föreningen en uppgift.