Kan kulturen vara lönsam?

Kvalitativ underhållning och konstnärligt skapande inom litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur, kan det löna sig?

Lönsam ur vems synvinkel – samhällets, individens, utövarens, producentens, sponsorers?

Att vara kulturell och att stöda kulturen lönar sig. Ingen har någonsin fått negativ publicitet av att stöda kultur. Stöder man den konstnärliga kulturen blir man populär och stöder man den socialvetenskapliga blir man populär inom den grupp som man talar för.

Däremot krävs det enormt mod för att satsa på det okonventionella, och gå mot den allmänna smaken. Och det är inget som man blir populär för.

Människan mår bra av kultur. Bara därför lönar det sig att satsa på kultur. För Konstsamfundet är satsning på kultur en väsentlig del av vår verksamhet. Det är samhället som har de stora resurserna, men även andra röster behövs.

Intressant nog tycks stater som styrs av en ideologi, ett parti och en person ofta satsa mycket på kultur. Själv växte jag upp under en tid då kulturen förhöll sig mycket positiv till enpartidiktaturer med liten frihet för individen. Östeuropa, Kina och arabländerna var populära, liksom en diktator i Kuba. Har alltid undrat över vad det är som tilltalar i dylika regimer för kulturarbetare som själva får leva i länder där det råder yttrandefrihet, tryckfrihet och rätt att komma samman.

Det finns alltid de krafter som vill att samhället och politikerna skall styra allt. Dessa krafter talar ofta om transparens, genomsynlighet och att små kretsar ej skall få bestämma. Min uppväxttid och även dagens värld talar för att det är viktigt med alternativ. Institutioner som Konstsamfundet behövs. Allt skall ej styras av staten. Speciellt ej kulturen – det är farligt.