Faktureringsuppgifter

Konstsamfundet önskar i första hand nätfakturor.

Vårt FO-nummer är: 0200196-3
Nätfaktureringsadressen är: 003702001963
Förmedlarens/Operatörens kod: 003710948874

Fakturor i pappersformat skickas till:

Föreningen Konstsamfundet r.f.
PL 92395
01051 Laskut