Olofsgård vindpark

I september 2012 inledde Konstsamfundet en preliminär undersökning om möjligheten att bygga en vindkraftpark med cirka 20 vindturbiner på sin egen mark på Olofsgård i Kimitoön. En placering på Olofsgård motiverades av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden, ett färdigt elöverföringsnät samt ett vacklande sysselsättningsläge i kommunen. I ett tidigt skede av processen diskuterades projektet med lokala beslutsfattare och tjänstemän och uppfattningen var då att det fanns brett stöd för projektet.

Eftersom resultatet av vindmätningarna på området under den preliminära undersökningen var mycket goda, beslöt Konstsamfundet i januari 2013 att inleda en process för bedömning av miljökonsekvenser, dvs. att utreda projektets inverkan på naturen och den bebyggda miljön. Programmet för miljökonsekvensbedömningen (”MKB”) publicerades i april 2013 och själva arbetet med bedömning av miljökonsekvenser avslutades i mars 2014. Trots att det under MKB-processen framkom att det på området finns miljöaspekter som måste beaktas, visade det sig att området lämpar sig för en vindkraftverkspark.

Under den utdragna planeringsprocessen har opinionen bland beslutsfattare svängt men uppfattningen var att det på kommunalt beslutsfattarhåll vägt jämnt mellan de som stöder och de som motsätter sig ett planförslag för Olofsgårds vindkraftspark. Konstsamfundet har i april 2015 fått kännedom om att det just nu inte finns politiska förutsättningar att godkänna planen.

Med beaktande av osäkerheten kring om vindkraftsparken kan förverkligas, samt när och i vilken omfattning så skulle kunna ske har Konstsamfundet beslutat att tillsvidare lägga sitt vindkraftverksprojekt på is.

Ytterligare information:
Ronny Viljanen
Placeringsdirektör, Föreningen Konstsamfundet
+358 40 500 7483
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.