Kunskapen om det mångkulturella börjar i dagis

Målet med mångkulturella sagostunder för barn i förskolan och en mångkulturell kalender i skolan är att öka kunskapen om andra kulturer och skapa en mer välkomnande miljö för de barn som tillhör en annan religion. 

Det säger initiativtagaren Milena Parland från föreningen Ad Astra. Dess verksamhet understöds av Konstsamfundet med 7500 euro.

082015MilenaParlandSagorna samlade i en bok

Milena Parland har gett ut en sagobok med mångkulturella sagor från hela världen. Den heter När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land. Utgivare är Schildts & Söderströms.

Alla känner till sagan om räven och rönnbären, men vem kan sagan om den onde drakkungen, eller legenden om imamen Hodja och hans åsna? Vem vet hur det gick för den stolta Brynhild i Nibelungensången?

– I boken finns femton sagor som gamla och nya invånare i vårt land burit med sig från fjärran länder. De har vävts in i en ramberättelse som utspelar sig i den magiska staden Helsingfors, där bokens sagosamlare går på jakt, berättar Milena.

Läsaren bjuds på både roliga och spännande sagor, och dessutom på några rysligt hemska sådana. I förbifarten slinker det med en del nyttig kunskap om sagornas ursprung. Det rytmiska och färgstarka språket lockar till högläsning, men berättelserna går också bra att läsa på egen hand. Alexander Reichstein står för bokens betagande illustrationer, gjorda i tyger från världens alla hörn.

Sagofest: När månen skrattade

– Vi har jobbat flera år med det mångkulturella feståret i skolorna, berättar Milena Parland som sammanställt, översatt och bearbetat sagorna.

– Vi satsar mycket på berättande, och har märkt att det finns mycket material som inte översatts från varken ryska eller engelska. Det fick mig att vilja fortsätta jobba med materialet och ge ut det som bok. Den utkommer samtidigt på svenska och finska.

Barnen i dagis välkomnas att slå sig ner på en sagomatta för att höra sagan om den fåfänga göktuppen, den om den grymma drakkungen eller om den modiga drottning Ester. Ad Astras sagofest bjuder på spännande sagor som är mer än tusen år gamla. Barnen får smaka på kryddiga snacks och får en sagokarta som minne av festen.

Luckan höstens knutpunkt för sagostunder

Känner du till den ryska sagan om den vackra snöflickan? Vet du vad som hände den romska flickan Grimolina när hon begav sig ut i världen för att leta efter en man?

Med de här sagorna lockar Luckan barn i Helsingfors med omnejd till sagostunder i höst. Sagostunderna ordnas för daghemsgrupper. Luckan välkomnar också till en mångkulturell sagostund på den nationella sagodagen den 18 oktober. Då berättas spännande sagor från olika kulturer.

Respekt för de osynliga eleverna

Milena Parland berättar att hon brukar tala om osynliga barn: De som firar andra högtider än vad resten av klassen gör. De känner sig ofta utanför och annorlunda.

– De kanske inte vågar sjunga med i de vanliga sångerna utan mimar istället. Vi önskar att alla i klassrummet ska få känna sig trygga.

Sagosamlingen är på sätt och vis ett folkupplysningsprojekt – historierna är inte okända utan tvärtom väldigt centrala i olika delar av världen. T.ex Kung Markatta ingår i en samling som heter Resan till Väst som skrevs i Kina på 1500-talet under Ming-kejsarnas tid. Dagens kineser känner väl till Kung Markatta. Det finns filmer om honom, operor, seriealbum osv.

En fortsättning på det mångkulturella feståret

Mångkulturella feståret förverkligades första gången som pilotprojekt av Blomängens lågstadieskola i Helsingfors 2008-09. Sedan dess har tolv skolor tagit del av feståret, både på svenska och finska, i flera olika kommuner.