Styrelse och organisation

Styrelse

Minister
Christoffer Taxell,
ordförande

Dipl. ing.
Niklas Geust

kronman

VD
Gunvor Kronman

Pol.lic.
Max Arhippainen

Föreningsmedlemmar

Politices licentiat Max Arhippainen
Verkst. dir. Kaj-Gustaf Bergh
Dipl. ing. Niklas Geust
Ekon.dr Mikael Ingberg
VD Gunvor Kronman
Musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd
Direktör Per-Edvin Persson
Prof. Elina Pirjatanniemi
Journalist Paula Salovaara
Minister Christoffer Taxell
Vicehäradsh. Astrid Thors
Kommerserådet Anders Wiklöf

Verkställande direktör

berg

Kaj-Gustaf Bergh

Övrig personal


Eva-Marie Lindholm, ekonomiassistent
Ingela Lindroos, assistent
Christer Nyholm,
ekonomidirektör
Ann Nyström,
Controller
Klara Paul, kultursekreterare - informatör
Ronny Viljanen, placeringsdirektör