Press

Konstsamfundets höstutdelning 814 000 euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 814 00 euro till 153 institutioner och 22 enskilda. Det innebär att det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2011 uppgår till drygt 12,3 milj. €.  Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Brages Pressarkivs digitaliseringsprojekt Pondus och Prestanda understöds med 60 000 € och HelsingforsMissions svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer med 20 000 €.


Konstsamfundet tryggar TV-referat på svenska från ishockey VM

Konstsamfundet kommer att stöda flerljudssändningarna från VM i ishockey 2012 med 69 900 euro, så att de också kan refereras på svenska. Beslutet fattade Konstsamfundets styrelse på måndagen. Understödet täcker de svenskspråkiga referatkostnaderna och den därtill nödvändiga extra sändningskapaciteten.


Konstsamfundet söker ny förvaltare

Konstsamfundet söker ny förvaltare till Söderlångvik gård. Läs mera här (PDF).

Konstsamfundet delade ut 962 000 euro

Föreningen Konstsamfundets styrelse har vid vårens utdelning beviljat 240 stipendier, 34 enskilda och 206 institutioner för totalt 962 000 euro. Dessutom beviljades 1 500 000 euro till yrkes- vuxen- och folkhögskolutbildande Axxells nybygge i Karis och 200 000 euro för uppsättningen av musikalen Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern.

Konstsamfundets totala utdelning år 2011 kommer att uppgå till drygt 12 miljoner euro.


Konstsamfundet stöder fyra universitet med totalt tre miljoner

Konstsamfundet går in med kännbara donationer till fyra universitet i Finland. Åbo Akademi får 1,5 miljoner euro, Helsingfors universitet 600 000, Svenska Hanken 500 000 och Aalto universitet 400 000.

- Konstsamfundet finner det viktigt stöda utbildning på svenska, därför utnyttjar man detta unika tillfälle att tillsammans med statsmakten stöda dessa fyra universitet, motiverar Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh beslutet.

Han tillägger att Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, doktor Amos Anderson på sin tid var mycket engagerad i samhälleliga frågor, utbildning och det svenska språkets ställning i Finland.


Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.


Hugo Backmansson på Amos Andersons konstmuseum

Som bäst pågår en utställning av konstnären Hugo Backmanssons målningar på Amos Andersons konstmuseum.

Ett hundrafyrtiotal oljemålningar, gouacher och akvareller visas i höstens utställning. I bottenvåningen presenteras Hugo Backmanssons militära och nordafrikanska motiv. Utställningen fortsätter i tredje våningen med porträtt och landskap. I museets andra våning visas ett bildreportage om konstnärens innehållsrika liv. I samma våning arrangeras i anknytning till utställningens tema föreläsningar samt verkstadsaktiviteter för skolgrupper och vuxna. Se programmet.

Hugo Backmansson


Film om Amos i tv på söndag

En film om Amos Anderson och Konstsamfundet visas i MTV3 söndag 17.10 kl. 16.45-17.50. Filmen har producerats av Franck Media. För manuset står Marianne Zilliacus och för regin Michael Franck. Producent är Anne Ehrnrooth.


Äppelkarneval på Söderlångvik

Äppelträden på Söderlångvik dignar av mogna frukter så här års. Äppelodlingarna består av 11 hektar och 5500 träd. Därtill finns det på Tolfsnäs gård i nordvästra Kimito 12 hektar och 7700 träd. Sammantaget är Söderlångvik fastlandets största äppelproducent och ger arbete åt tiotals personer nu under skördetiden. Äpplena plockas för hand i lådor som transporteras med traktorer till sortering.

Lördagen den 25 september är det äpplets dag på Söderlångvik:

- Dagen är något av en äppelkarneval med försäljning, provsmakning och traktorsafari genom äppelodlingarna, berättar intendent Ralf Ginman som räknar med en folkinvasion. I fjol hade vi besök av 600 äppelvänner.

Amos Anderson grundade äppelodlingarna genast efter krigen och under åren har odlingarna blivit ett av Söderlångviks varumärken.

1009_appel


Konstsamfundet stärker sina led

Konstsamfundet har på sitt styrelsemöte i Mariehamn på måndagen valt två nya föreningsmedlemmar, Elina Pirjatanniemi professor vid Åbo Akademi och chef för Institutet för mänskliga rättigheter och kommerserådet, ekonomie dr h.c. Anders Wiklöf, från Mariehamn.

Finsk och åländsk förstärkning

På frågan vad de nya medlemmarna förväntar sig av sitt engagemang i Konstsamfundet säger Pirjatanniemi att hon ser fram emot för att jobba för det svenska i Finland.

- Jag vill vara med om att se till att Finland även i framtiden får njuta av den finlandssvenska kulturen, höra den finlandssvenska rösten.

Anders Wiklöf å sin sida utlovar ett ökat inflytande från Ålands sida.

- Jag förväntar mig ett starkare samarbete mellan Åland och riket.

Vad kan ni då bidra med i Konstsamfundets verksamhet?