Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.  

Det här är en logisk följd i kedjan som börjar med att Konstsamfundets grundare Amos Anderson i tiderna köpte tomten. Den avgörande delen kom till genom Konstsamfundets djärva beslut under C. O. Tallgrens och Lasse Koivus ledning att med till mycket stor del extern finansiering bygga Forum, som stod färdigt i mitten av 1980-talet.

Flera fastighetsbolag sammanslogs ungefär tjugo år senare till dagens helhet, vilket gjorde Forum större, frigjorde kapital och möjliggjorde den omfattande uppfräschning, som nyligen genomförts.

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur, musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska.

Att förvalta Amos arv och Föreningens förmögenhet så att vi i dagens värld kan handha detta uppdrag är en utmanande uppgift, inte minst i ett läge då samhällets insatser minskat på flera områden inom utbildning, media och kultur. Det ställer stora krav på kapitalförvaltningen. Vi måste hålla avkastningen på en hög nivå, samtidigt som vi skall förmå minimera riskerna genom en klok diversifiering.

Därför gör vi nu affären med Forum.

Vi vill garantera en fortsättning och eftersträvar en ökning av den goda och för Konstsamfundet avgörande viktiga avkastning investeringen i Forum har varit redan i många år.  

Vi ser Sponda som en bra ägare som har ett gediget kunnande i branschen och som förmår utveckla Forumkvarteret också i en föränderlig värld. Konstsamfundet avser att fortsatt ha en viktig ägarroll i Sponda och så vara med i den utvecklingen.

Konstsamfundets styrelseordförande Christoffer Taxell
tfn 040 5011 255