Finlands Natur är miljöomsorgens talesman

Finlands Natur är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. På webben publiceras artiklar med anknytning till naturen. Konstsamfundet stöder tidningens utgivare Natur och Miljö med 6000 euro.

092015MiljoochnaturNatur och Miljö en ideell organisation

Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Föreningen för medlemmarnas talan och dess drivkraft är kärleken till naturen.

Natur och Miljös verksamhet är mångsidig och omfattar både miljöfostran och miljöpolitisk verksamhet. Gedigen sakkunskap är trumfkortet. Målsättningen är att få allt fler intresserade av att aktivt värna om miljön.

Påverkar opinionen

Natur och Miljö söker lösningar till miljöproblem, sprider kunskap, debatterar, påverkar politikerna och deltar i beredningen av miljölagstiftningen. Representanter för förbundet medverkar i ett tjugotal offentliga arbetsgrupper och kommittéer. Med hjälp av lokalföreningar ordnas kampanjer och evenemang som för samman människor med intresse för naturen.

Fostrar framtida beslutsfattare

Genom satsningar på miljöfostran sås många frön till en ny generation miljömedvetna medborgare. Föreningen driver Finlands första naturskola, Naturskolan Uttern i Sjundeå, Kvarkens Naturskola i Österbotten och Ålands naturskola, ordnar barnläger och arrangerar Miljöaktionsdagar för ungdomar. Den har också en egen ungdomsgrupp, Naturkraft.

Fokus på Svenskfinland

Natur och Miljö fokuserar på frågor som berör Svenskfinland, men arbetar även med nationella och internationella frågor. Den stöder också sina lokalföreningar och enskilda medborgare som vill påverka lokala miljöbeslut. För att kunna arbeta effektivt väljs tematiska fokusområden för tre år i taget.

Finlands Natur på papper och webben

Finlands Natur är föreningens tidskrift. Det är den enda finlandssvenska tidskriften med natur och miljöfrågor som övergripande tema. Tidskriften utkommer 4 gånger om året och innehåller bland annat färgstarka naturreportage, aktuella artiklar om miljövård och kritiska debattsidor.