Coronakrisen

Coronaläget och stipendier

Ändrade planer på grund av coronakrisen?

De senaste åren har varit utmanande för oss alla och vi vet att det finns mycket osäkerhet kring förverkligandet av olika projekt. Här kommer kort information om olika handlingsmodeller.

  1. Om ert projekt utförs enligt samma ändamål som uppgivits i ansökan, men blir uppskjutet till en senare tidpunkt: be om uppskov av rekvireringen och / eller av redovisningen genom att logga in i ansökningsprogrammet och skriva ett meddelande via fliken ”Korrespondens”.
  2. Om ändamålet väsentligen förändras skall ni anhålla om godkännande av den förändrade planen, alternativt återbetala bidraget. Kontakta oss via ansökningsprogrammet och fliken ”korrespondens” eller återbetala via fliken ”betalningar”.
  3. Om hela ert evenemang blir inställt, skall ni inte lyfta bidraget, men logga in för att meddela att du inte tar emot det under fliken ”betalningar”.
  4. Om ert bidrag redan betalats ut, men ert evenemang blir inställt, kontaktar ni oss genom att logga in i ansökningsprogrammet och ange detta under fliken ”betalningar”.

Obs! Rekvirera ert bidrag först då ni med säkerhet vet att det blir av och att bidraget behövs.

Se även https://konstsamfundet.fi/fragor-och-svar för mera information!

 

meny