Faktureringsuppgifter

Konstsamfundet använder sig i första hand av nätfakturering.

E-fakturor
FO-nummer: 0200196-3
Nätfakturaadress/EDI/OVT-kod: 003702001963
Operatör: Opus Capita Solutions Oy
Förmedlarkod: E204503 (Opus Capita Solutions Oy)


Skannade fakturor (som PDF)
ForeningenKonstsamfundetrf.FI.P.125686-6(at)docinbound.com


Pappersfakturor
Föreningen Konstsamfundet r.f.
PB 10318
00062 LASKUNET

meny