Frågor & svar

 

Ofta ställda frågor och svar om stipendier och bidrag


 

Vår musikskola erbjuder grundläggande konstundervisning i musik. I vilken grupp skall vi söka?

Svar: Musikinstitut, bildkonstkolor med flera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.


Det står att vi skall redovisa efter ett år. Vad betyder det?

Svar: Redovisningarna skall göras senast inom ett år från beskedet om beviljat bidrag. Det innebär, att om ditt besked är daterat 9.12.2019 så skall din redovisning vara inne hos Konstsamfundet senast 8.12.2020.


Hjälp! Vårt projekt är inte klart än, men redovisningen skall in om några veckor. Vad ska vi göra?

Svar: Logga in i ansökningsprogrammet och använd funktionen redovisning / uppskov. Där kan du be om uppskov för ditt projekts redovisning. Kom ihåg att be om uppskov INNAN din redovisningstid gått ut!


Nu är ansökan insänd, men jag glömde skriva in en viktig sak. Kan jag lägga till det nu efteråt?

Svar: Ansökan är öppen för ändringar ända tills du sänt in den. Efter att den sänts in kan ändringar ännu göras i ett dygn. Det gäller även ansökningar som lämnas in den sista ansökningsdagen, ansökan är öppen ännu följande dag för eventuella tillägg eller korrigeringar.


Det projekt vi som vi fick bidrag för blev inte av. Kan vi använda pengarna till ett annat projekt istället?

Svar: Nej, inte automatiskt. Om projektet förändras eller inte blir av måste ni kontakta Konstsamfundet för att diskutera förändringarna.


När tar ansökningstiden slut? 28.2. eller 29.2. kl 23:59?

Svar: När det är skottår, som år 2020, slutar ansökningstiden 29.2. kl 23:59. I vanliga fall är deadline 28.2. kl 23:59.

meny