Introduktion

 

Konstsamfundet


Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades 1940 av Amos Anderson, som testamenterade sin kvarlåtenskap till föreningen.

Föreningens ändamål är:

a) att stöda bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland samt väcka och befrämja ett fördjupat konstintresse;
b) att även i övrigt stöda den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskilt tonvikt på spridning av information på svenska;
c) att främja ungdomens yrkesutbildning.

Stefan Björkman är verkställande direktör för Konstsamfundet och styrelsen leds av ordförande Gunvor Kronman.

 

Kulturgärningar


Konstsamfundet äger det svenskspråkiga medieföretaget KSF Media, som är utgivare av Finlands största svenskspråkiga dagstidning Hufvudstadsbladet, samt lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland. KSF Media utger även Affärsmagasinet Forum. Konstsamfundet är delägare i förlaget Schildts & Söderströms.

Konstsamfundet äger även konstmuseet Amos Rex, som öppnades i augusti 2018. Amos Rex består av underjordiska utställningsutrymmen planerade av arkitektbyrån JKMM, av den ikoniska funkisbyggnaden Glaspalatset med dess biograf och av Glaspalatstorget.

Konstsamfundet är en allmännyttig förening som stöder yrkesutbildning på svenska samt delar ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt film. År 2020 beviljades stipendier och understöd till ett totalbelopp om 11 miljoner euro.

Affärer


Konstsamfundet investerar huvudsakligen i finländska och svenska noterade aktier. Konstsamfundet bedömer att både Finland och Sverige erbjuder en attraktiv ESG omgivning vilket på sikt kan förväntas påverka avkastningen positivt. Konstsamfundet är Stockmann Abp:s största ägare. Konstsamfundets största noterade innehav finns uppräknade i det bifogade dokumentet. Se här.

Med syftet att diversifiera och komplettera görs placeringar även i icke-noterade bolag, fonder och så kallade ’private equity’. Konstsamfundet investerar i fastigheter och fastighetstillgångar för att erhålla en stabil direktavkastning, uppnå diversifiering och för att uppnå real värdeökning. De främsta fastighetsplaceringarna utgörs av Glaspalatset i Helsingfors och Georgsgatan 27.

Söderlångvik gård i Dragsfjärd hör till de fastigheter som Amos Anderson testamenterade till Konstsamfundet och den genererar en stabil direktavkastning och medför även en viss diversifiering av placeringsportföljen. Söderlångvik gård idkar skogsbruk, äppelodlingar samt hyr ut åkermark, växthus och fritidsvillor. Den totala arealen på Kimitoön är idag cirka 7 000 hektar. Den huvudsakliga avkastningen kommer från skogsbruket som består av ca 4 300 hektar skog. Äppelodlingarna hör till en av de största i Finland och består av cirka 50 000 träd på 20 hektar.

Marknadsvärdet på Konstsamfundets tillgångar var 31.12.2020 cirka 630 miljoner euro.

 

meny