Konstsam

 

Konstsam årsmagasin

Konstsam är vårt årsmagasin där vi skriver om aktuella händelser i föreningen och i samhället. I år är temat förändring på olika plan. Vi skriver om Amos Rex, om publikarbete på museer, om grundläggande konstundervisning och om mycket mycket mer!

Läs Konstsam elektroniskt eller beställ ditt eget pappersexemplar genom att meddela namn + gatuadress + postnummer+ ort till kontoret@konstsamfundet.fi.

 


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

meny