Mediehus

 

 

Ett mediehus sedan 1860

Amos Anderson övertog det förlag som gav ut Hufvudstadsbladet och Dagens Press redan 1920. Han var verkställande direktör för Hufvudstadsbladet 1921–1936, och samtidigt ansvarig utgivare och huvudredaktör. Formellt kvarstod han som chefredaktör till 1945.

 

Medierna spelar fortfarande en viktig roll i Konstsamfundets verksamhet i och med det helägda mediebolaget KSF Media, som utger tidningarna HufvudstadsbladetÖstnyland, Västra Nyland samt nyhetstidningen för barn och unga i läsåldern, HBL Junior, som lanserades torsdagen den 3 september 2020.

Konstsamfundet är majoritetsaktieägare i Forum för ekonomi och teknik, Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift. 

Konstsamfundet stöder även övrig tidningsverksamhet i Svenskfinland. Av landets cirka 200 svenskspråkiga publikationer får en stor del stöd från Konstsamfundet.


meny