När du beviljats bidrag

 

När du beviljats bidrag

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

 

Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för samt de beviljade summorna på vår webbsida samt i våra publikationer.

 

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet. Logga in i ansökningsprogrammet och ange rätt betalningsuppgifter under fliken ”Betalning”. För att bekräfta betalningsuppgifterna behöver du dina bankkoder. Tänk på att det kan ta några veckor innan betalningen inkommer på kontot. Vi meddelar skatteverket om våra beviljade bidrag. Vid behov kan man få uppskov med utbetalningen.

Vi önskar att ni använder vår logo i er kommunikation. Konstsamfundets logo kan laddas ner här: https://konstsamfundet.fi/logon-fargkoder

Kreditering, bidrag inom Film och medieproduktion: i för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av Kulturfonden och Konstsamfundet.

Alla som erhållit bidrag skall redovisa. Tidsfristen för redovisningen framgår ur ert beslutsbrev, eller hittas genom att logga in i ansökningsprogrammet. De som beviljats ett flerårigt bidrag mellanrapporterar årligen innan slutredovisningen. Vid behov kan man få uppskov med redovisningen. Logga in i ansökningsprogrammet och använd funktionen redovisning / uppskov. Där kan du be om uppskov för ditt projekts redovisning. Kom ihåg att be om uppskov INNAN din redovisningstid gått ut.

meny