Residensutredning

Den finländska residensverksamheten i
dag – nuläge och utvecklingsbehov

Riitta Heinämaa har på uppdrag av Föreningen Konstsamfundet r.f. gjort en utredning som presenterar det inhemska residensfältet och dess nuläge enligt konstart: visuell konst och design, performativa konstarter, litteratur och översättning samt musik och ljudkonst. Utredningen ger en aktuell överblick av den inhemska residensverksamheten, dess utvecklingsbehov och nya trender. Den ger också en inblick några intressanta konstnärsresidens i Norden och Baltikum och i deras verksamhet.

Utredaren Heinämaas konkludering är att det finns en stor mängd residens i Finland, men inte tillräckligt många, eftersom det inom alla konstarter finns en stor efterfrågan. Utredningen pekar på att konstfältet fortfarande behöver mobilitet och internationalitet. I synnerhet behövs det arbetsmöjligheter och förutsättningar som endast residensverksamhet kan erbjuda. Heinämaa lyfter fram flera utvecklingsidéer som kunde stärka den nuvarande residensverksamheten i Finland.

Ladda ned utredningen här: Den finländska residensverksamheten i dag

Suomalainen residenssitoiminta tänään –
nykytilanne ja kehittämistarpeet

Riitta Heinämaa on laatinut yhdistyksen Föreningen Konstsamfundet r.f. toimeksiannosta selvityksen, jossa esitellään kotimaista residenssikenttää ja sen nykytilannetta taiteenaloittain: visuaaliset taiteet ja muotoilu, esittävät taiteet, kirjallisuus ja kääntäminen sekä musiikki ja äänitaide. Selvitys tarjoaa ajankohtaisen katsauksen kotimaiseen  residenssitoimintaan, sen kehittämistarpeisiin ja uusiin trendeihin. Selvityksen myötä lukija voi tutustua myös joihin kiinnostaviin Pohjoismaisiin ja Baltialaisiin taiteilijaresidensseihin ja  niiden toimintaan.

Selvityksessään Heinämaa päätyy siihen, että Suomi on residenssitiheä maa. Residenssejä on Suomessa paljon, mutta ei tarpeeksi, koska niihin on hyvin suuri kysyntä kaikilla taiteenaloilla. Selvitys osoittaa, että taidemaailmassa tarvitaan edelleen kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta, etenkin residenssitoiminnan tarjoamia työskentelymahdollisuuksia ja -olosuhteita. Heinämaa nostaa myös esiin useita kehittämisideoita, joiden avulla voisi vahvistaa nykyistä residenssitoimintaa Suomessa.

Selvitys löytyy täältä:

Suomalainen residenssitoiminta tänään

meny