Den finländska residensverksamheten i dag – nuläge och utvecklingsbehov

Riitta Heinämaa har på uppdrag av Föreningen Konstsamfundet r.f. gjort en utredning som presenterar det inhemska residensfältet och dess nuläge enligt konstart: visuell konst och design, performativa konstarter, litteratur och översättning samt musik och ljudkonst. Utredningen ger en aktuell överblick av den inhemska residensverksamheten, dess utvecklingsbehov och nya trender. Den ger också en inblick några intressanta konstnärsresidens i Norden och Baltikum och i deras verksamhet.

Utredaren Heinämaas konkludering är att det finns en stor mängd residens i Finland, men inte tillräckligt många, eftersom det inom alla konstarter finns en stor efterfrågan. Utredningen pekar på att konstfältet fortfarande behöver mobilitet och internationalitet. I synnerhet behövs det arbetsmöjligheter och förutsättningar som endast residensverksamhet kan erbjuda. Heinämaa lyfter fram flera utvecklingsidéer som kunde stärka den nuvarande residensverksamheten i Finland.

Ladda ned utredningen här: Den finländska residensverksamheten i dag