Stipendier i samarbete

 

Stipendier och understöd i samarbete med andra stiftelser och fonder


Läromedelstipendier

Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska Folkskolans Vänner.

Besök Kulturfondens webbsida för mera information:
www.kulturfonden.fi


Svenska studiefonden

Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Besök Studiefondens webbsida för mera information:
https://studiefonden.fi/aktuellt/


Journaliststipendier

Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden.

Besök Kulturfondens webbsida för mera information:
www.kulturfonden.fi


Bidrag för film- och medieproduktion

Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden.
www.konstsamfundet.fi/film

meny