Stipendier & bidrag

Stipendier och bidrag

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda. Bidragsansökningar för visuell konst kan bara inlämnas i februariomgången.

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet. Alla beviljade bidrag skall redovisas senast inom ett år från beskedet.

Vi publicerar listor på alla dem som beviljats bidrag. Du kan bekanta dig med tidigare beviljade bidrag här.

Läs våra uppdaterade kriterier nere på sidan innan du påbörjar din ansökan.

Ansökningskriterier

Februariansökan (vår)

Ansökningstid: 1-29.2.2020 kl 23:59.

 

Septemberansökan (höst)

Ansökningstid: 1-30.9.2020 kl 23:59.

Till ansökningssystemet

Ladda ner vår logo


Ytterligare information om stipendier och understöd:

Klara Paul, stipendiesakkunnig
+358 40 7197 898 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

  • Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
  • Visuell konst (tidigare Bildkonst och konstindustri)
  • Musik
  • Media och publikationer
  • Scenkonst

Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig
+358 44 7030 540 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

  • Yrkesutbildning
  • Film
meny