Stipendier & bidrag

Ändrade planer på grund av coronakrisen?

Våren har varit utmanande för oss alla och vi vet att det finns mycket osäkerhet kring förverkligandet av olika projekt. Här kommer kort information om olika handlingsmodeller.

 1. Om ert projekt utförs enligt samma ändamål som uppgivits i ansökan, men blir uppskjutet till en senare tidpunkt: be om uppskov av rekvireringen och / eller av redovisningen genom att logga in i ansökningsprogrammet och skriva ett meddelande via fliken ”Korrespondens”.
 2. Om ändamålet väsentligen förändras skall ni anhålla om godkännande av den förändrade planen, alternativt återbetala bidraget. Kontakta oss via ansökningsprogrammet och fliken ”korrespondens” eller återbetala via fliken ”betalningar”.
 3. Om hela ert evenemang blir inställt, skall ni inte lyfta bidraget, men logga in för att meddela att du inte tar emot det under fliken ”betalningar”.
 4. Om ert bidrag redan betalats ut, men ert evenemang blir inställt, kontaktar ni oss genom att logga in i ansökningsprogrammet och ange detta under fliken ”betalningar”.

Obs! Rekvirera ert bidrag först då ni med säkerhet vet att det blir av och att bidraget behövs.

Stipendier och bidrag


 

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda. Bidragsansökningar för visuell konst kan bara inlämnas i februariomgången.

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom ett år från beviljandet. Alla beviljade bidrag skall redovisas senast inom ett år från beskedet.

Vi publicerar listor på alla dem som beviljats bidrag. Du kan bekanta dig med tidigare beviljade bidrag här.

Läs våra uppdaterade kriterier nere på sidan innan du påbörjar din ansökan.

Ansökningskriterier

Februariansökan (vår)

Ansökningstid: 1-29.2.2020 kl 23:59 OBS! Ansökningstiden pågår ännu 29.2. fram till kl 23:59!

 

Septemberansökan (höst)

Ansökningstid: 1-30.9.2020

Till ansökningssystemet

Ladda ner vår logo


Ytterligare information om stipendier och understöd:

Klara Paul, stipendiesakkunnig
+358 40 7197 898 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
 • Visuell konst (tidigare Bildkonst och konstindustri)
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst

Ulrica Stråhlmann, koordinator
+358 44 7030 540 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Yrkesutbildning
 • Film
meny