Stipendier & bidrag

Stipendier och bidrag

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda inom ramen för samarbetet med Svenska kulturfonden. Bidragsansökningar för visuell konst kan bara inlämnas i februariomgången.

Ny bidragsform våren 2021

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt 2021 införs som ett pilotprojekt under våren 2021. För att ansöka om ett kort arbetsstipendium bör man vara en professionell konstutövare som arbetar med ett tvärkonstnärligt eller gränsöverskridande projekt som inbegriper åtminstone två genrer. Sammanlagt beviljas 5 stycken 1-3 månaders stipendium.

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet. Alla beviljade bidrag skall redovisas senast inom ett år från beskedet.

Ansökningskriterier

Februariansökan (vår)

Ansökningstid: 1-28.2.2021 kl 23:59.

Septemberansökan (höst)

Ansökningstid: 1-30.9.2021 kl 23:59.

 • Medborgaraktivitet2020 (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
 • Musik 2020
 • Media&Publikationer 2020
 • Scenkonst 2020
 • Yrkesutbildning 2020
 • Film- och medieproduktion 2020

Till ansökningssystemet


Ytterligare information om stipendier och understöd:

Klara Paul, stipendiesakkunnig
+358 40 7197 898, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
 • Visuell konst (tidigare Bildkonst och konstindustri)
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst

Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig
+358 44 7030 540, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Yrkesutbildning
 • Film
meny