Stipendier & bidrag

frostiga grankvistar

Stipendier och bidrag

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda inom ramen för samarbetet med Svenska kulturfonden. Bidragsansökningar för visuell konst kan bara inlämnas i februariomgången.

Ny bidragsform och digikliniker våren 2021

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt 2021 införs som ett pilotprojekt under våren 2021. För att ansöka om ett kort arbetsstipendium bör man vara en professionell konstutövare som arbetar med ett tvärkonstnärligt eller gränsöverskridande projekt som inbegriper åtminstone två genrer. Sammanlagt beviljas 5 stycken 1-3 månaders stipendium.

I år erbjuds möjligheten att via en digiklinik ta kontakt i ansökningsfrågor. Genom en bokad mötestid online kan man diskutera sin kommande ansökan. Från och med 1 februari går det att via denna sida boka en 15-minuters klinik med de stipendiesakkunniga.

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet. Alla beviljade bidrag skall redovisas senast inom ett år från beskedet.

Vi publicerar listor på alla dem som beviljats bidrag. Du kan bekanta dig med tidigare beviljade bidrag här.

Ansökningskriterier

Februariansökan (vår)

Ansökningstid: 1-28.2.2021 kl 23:59.

Septemberansökan (höst)

Ansökningstid: 1-30.9.2021 kl 23:59.

 • Medborgaraktivitet2020 (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
 • Musik 2020
 • Media&Publikationer 2020
 • Scenkonst 2020
 • Yrkesutbildning 2020
 • Film- och medieproduktion 2020

Till ansökningssystemet

Till bokningskalendern för digikliniken

Ladda ner vår logo


Ytterligare information om stipendier och understöd:

Klara Paul, stipendiesakkunnig
+358 40 7197 898 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella strävanden)
 • Visuell konst (tidigare Bildkonst och konstindustri)
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst

Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig
+358 44 7030 540 eller +358 9 642 315, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Yrkesutbildning
 • Film
meny