Stipendier & bidrag

Stipendier och bidrag

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda inom ramen för samarbetet med Svenska kulturfonden. Bidragsansökningar för visuell konst kan bara inlämnas i februariomgången.


Ansökningstid: 1-28.2.2021
Beslut: i slutet av maj
 • Medborgaraktivitet
 • Visuell konst
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst
 • Korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier
 • Yrkesutbildning
 • Film- och medieproduktion

Ansökningstid: 1-30.9.2021
Beslut: i medlet av december
 • Medborgaraktivitet
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst
 • Korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier
 • Yrkesutbildning
 • Film- och medieproduktion

Klara Paul

stipendiesakkunnig

+358 40 7197 898, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Medborgaraktivitet
 • Visuell konst
 • Musik
 • Media och publikationer
 • Scenkonst
Ulrica Stråhlmann

stipendiesakkunnig

+358 44 7030 540, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi

 • Yrkesutbildning
 • Film- och medieproduktion

 

Kriterier 2021

Vem?
 • organisationer (registrerade)
 • arbetsgrupper
 • nätverk
Vad?
 • verksamhetsbidrag
 • samarbetsprojekt
 • barn- och ungdomsverksamhet
 • grundläggande konstundervisning

Stöd beviljas inte för:

 • enskilda personer
 • anskaffningar
 • renoveringsprojekt

Kimitoön – Åboland

 • föreningsverksamhet
 • barn- och ungdomsverksamhet
 • utvecklingsprojekt
 • samarbetsprojekt över kommun- och andra gränser
Hur?
 • fleråriga ansökningar med en regelbunden uppföljning är möjliga
 • stöda nätverkande, olika former av samarbeten
 • utveckling och nytänkande
 • stöda ansökningar av god kvalitet genom information och t.ex. kliniker

För vad?
 • Utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format (podcasts, ljudböcker m.fl.)
 • för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
 • tryckningsbidrag för humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur och för skön- och barnlitteratur
 • översättningar kan beviljas i särskilda fall
 • historiker företrädesvis 100 år
 • litterära evenemang
 • bokmässor

Stöd beviljas inte för:

 • egen arbetsinsats
 • utgivning på andra språk än svenska
 • Ordkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.
Hur?
 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • stöda ansökningar av god kvalitet genom information och t.ex. ansökningskliniker

Vem?
 • organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
 • arbetsgrupper
 • enskilda personer
Vad?
 • verksamhetsbidrag
 • barn- och ungdomsmusiksatsningar
 • tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
 • nätverkande
 • turnéverksamhet
 • finlandssvenska evenemang
 • dokumentation (musikinspelningar)
 • seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands

Stöd beviljas inte för:

 • instrumentanskaffningar
 • grundutbildning
 • Musikinstitut med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.
Hur?
 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • stöda fortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet

Vem?
 • professionella organisationer och arbetsgrupper
 • amatörorganisationer och -arbetsgrupper
Vad?
 • verksamhetsbidrag
 • utvecklingsprojekt
 • uppsättningar
 • turnéer

Stöd beviljas inte till: enskilda personer

Hur?
 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • stöda fortbildning, viktigt för att utveckla och inspirera i arbetet
 • bygga broar till det nordiska och hitta det gemensamma
 • stöda ansökningar av god kvalitet

Vem?
 • konstnärsorganisationer och enskilda konstnärer
 • arbetsgrupper
 • företrädesvis stöds konstområdets finlandssvenska aktörer
Vad?
 • för separatutställningar
 • till konstpedagogiska projekt och publikarbete inom bildkonstsektorn
 • för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
 • tvärkonstnärliga projekt
 • konstutställningar utomlands, i särskilda fall
 • för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet

Stöd beviljas inte för:

 • Bildkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.
Hur?
 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • arbetsprov skall alltid bifogas ansökan
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • stöda fortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet
 • internationellt samarbete

Vem?
 • enskilda professionella artister inom olika konstområden
 • företrädesvis stöds aktörer med anknytning till det svenska i Finland
Vad?
 • för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
 • projektet bör inbegripa två eller flera genrer
 • korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium); max 2 000 € / mån.
 • sammanlagt beviljas 5 st. arbetsstipendier
 • stipendiet kan sökas av en eller flera ur en arbetsgrupp

Stöd beviljas inte för:

 • organisationer
 • fortbildning
Hur?
 • cv och arbetsprov skall alltid bifogas ansökan
 • uppstart av nya projekt
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • internationellt samarbete
 • stipendiemottagaren ansvarar för att meddela skatteverket till vilken del bidraget använts för egen arbetsinsats och till vilken del för kostnader (högst 50 % får dras av)
 • kostnaderna skall kunna redovisas med verifikat

Vem?
 • yrkesläroanstalter på andra stadiet
 • yrkeshögskolor
 • ungdomsverkstäder som tryggar att ungdomar hittar yrkesutbildning
 • yrkesutbildning på folkhögskolor
Vad?
 • samarbetsprojekt
 • kvalitetshöjande verksamhet
 • fortbildning som gynnar helheten
 • ungdomsverkstäder

Stöd beviljas inte för: forskning, småbarnspedagogik, förskole- eller eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasier, slutarbeten, läromedel, enskilda personer. Studerande hänvisas till Svenska studiefonden.

Hur?
 • stöda grunden i yrkesutbildningen på svenska i Finland d.v.s. yrkesläroanstalter och folkhögskolor.
 • fleråriga ansökningar med en regelbunden uppföljning är möjliga
 • stöda fortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet
 • stöda nytänkande i inlärning i arbetet och främja kontakter till näringslivet
 • bygga broar till det nordiska, samarbete med finskspråkiga skolor
 • stöda ansökningar av god kvalitet
meny