Till sökande

Till sökande

 • Bekanta dig med våra kriterier innan du påbörjar din ansökan
 • Kontrollera att du har alla obligatoriska bilagor
 • Vårens ansökningstid är i februari
 • Höstens ansökningstid är i september
 • Vi tar endast emot ansökningar som inkommit via ansökningssystemet inom tidsfristen
 • Kontrollera att du inte har tidigare oredovisade bidrag innan du påbörjar en ny ansökan

 • Alla ansökningar görs via ansökningssystemet Rimbert.
 • Som privatperson skall du ha ett eget ansökningskonto i ditt namn.
 • Om du representerar en arbetsgrupp, skall du skapa ett eget konto för arbetsgruppen.
 • Om du skriver en ansökan för en organisation, skall du använda organisationens eget konto.
 • I ärenden som berör din ansökan kan du vara i kontakt med oss via korrespondensfunktionen i ansökningsprogrammet.
 • Behöver du hjälp med din ansökan? Under ansökningstiden ordnar vi digitala ansökningskliniker.

Ansökan är öppen för ändringar ända tills du sänt in den. Efter att den sänts in kan ändringar ännu göras i ett dygn. Det gäller även ansökningar som lämnas in den sista ansökningsdagen, ansökan är öppen ännu följande dag för eventuella tillägg eller korrigeringar.

 • Vi sänder alltid besked om beviljade bidrag och om avslag till den mejladress som finns i din ansökan.
 • Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj.
 • Ditt beslutsbrev innehåller viktig information. Läs det noga.
 • Höstens beslut kommer i medlet av december.

 • De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet.
 • Vi meddelar alla bidrag till skattemyndigheterna.
 • Om ändamålet för ditt bidrag inte är klart att redovisas för inom tidsfristen, kan du be om uppskov för redovisningen via ansökningsprogrammet.

Läs mer om när du beviljats bidrag

meny