Contact

Föreningen Konstsamfundet r.f.

Mannerheimvägen 18, 6th floor
FIN-00100 Helsingfors
Finland

e-mail: kontoret@konstsamfundet.fi