Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet

Riitta Heinämaa on laatinut yhdistyksen Föreningen Konstsamfundet r.f. toimeksiannosta selvityksen, jossa esitellään kotimaista residenssikenttää ja sen nykytilannetta taiteenaloittain: visuaaliset taiteet ja muotoilu, esittävät taiteet, kirjallisuus ja kääntäminen sekä musiikki ja äänitaide. Selvitys tarjoaa ajankohtaisen katsauksen kotimaiseen  residenssitoimintaan, sen kehittämistarpeisiin ja uusiin trendeihin. Selvityksen myötä lukija voi tutustua myös joihin kiinnostaviin Pohjoismaisiin ja Baltialaisiin taiteilijaresidensseihin ja  niiden toimintaan.

Selvityksessään Heinämaa päätyy siihen, että Suomi on residenssitiheä maa. Residenssejä on Suomessa paljon, mutta ei tarpeeksi, koska niihin on hyvin suuri kysyntä kaikilla taiteenaloilla. Selvitys osoittaa, että taidemaailmassa tarvitaan edelleen kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta, etenkin residenssitoiminnan tarjoamia työskentelymahdollisuuksia ja -olosuhteita. Heinämaa nostaa myös esiin useita kehittämisideoita, joiden avulla voisi vahvistaa nykyistä residenssitoimintaa Suomessa.

Selvitys löytyy täältä: Suomalainen residenssitoiminta tänään