bild

Tvärkonstnärligt i vårens utdelning

  I vårens ansökningsomgång 2020 beviljades bidrag för sammanlagt 1 753 100 e till 322 mottagare. Nytt för den här omgången var att det med en och samma ansökan var möjligt att anhålla om ett fle…

main-ny-small

Amos Anderson

Amos Valentin Anderson föddes den 3 september 1878 i Brokärr i Kimito. Han fick sin utbildning vid handelsinstitutet i Åbo och kompletterade den med studier i nationalekonomi i Göttingen och i London, och i försäkringsverksamhet i Berlin.

meny