Konstsam_2021_webb-parm

Konstsam 2021 ute nu

Konstsam är vårt årsmagasin där vi skriver om aktuella händelser i föreningen och i samhället. "Det övergripande temat för årets nummer av Konstsam är dialog och samarbete. Konstsamfundet vill vara …

main-ny-small

Amos Anderson

Amos Valentin Anderson föddes den 3 september 1878 i Brokärr i Kimito. Han fick sin utbildning vid handelsinstitutet i Åbo och kompletterade den med studier i nationalekonomi i Göttingen och i London, och i försäkringsverksamhet i Berlin.

meny