Konstsamfundet är en framåtblickande påverkare.

Vi satsar på kultur, bildning och nytänkande, och skapar förutsättningar för en bättre framtid för kommande generationer i Finland.

Nyheter

19.11.2023 | Konstsamfundet

Stefan Björkman, 60: Det finns många saker jag ännu vill få gjorda

Konstsamfundets vd fyller 60. Inget i Stefan Björkmans arbetstakt, energi eller ambitionsnivå tyder på att han skulle känna att åren tynger.

17.10.2023 | Konstsamfundet

Glaspalatskvarteret ska bli stadens hjärta

I november är renoveringsarbetena i Glaspalatskvarteret äntligen klara och en hektar av Helsingfors absoluta centrum får nytt liv.

03.10.2023 | Konstsamfundet

Konstsamfundet skyddar mer skog på Kimitoön

Naturskyddsområdet på Konstsamfundets marker på Kimitoön växer igen, också den här gången på föreningens eget initiativ.

16.09.2023 | Konstsamfundet

Nu börjar det hända på Husis – “När motorn får förstärkning kommer tidningen att bli lönsam ganska så snabbt”

17.10.2023 | Konstsamfundet

Glaspalatskvarteret ska bli stadens hjärta

I november är renoveringsarbetena i Glaspalatskvarteret äntligen klara och en hektar av Helsingfors absoluta centrum får nytt liv.

Ansökningsperioden avslutades den sista september. Stödbesluten kommer i december.

Alla inkomna ansökningar behandlas av sakkunniga på respektive område, och de slutliga stödbesluten fattas av Konstsamfundets styrelse.

Läs här

Händer på våra museer

17.11.2023 | Amos Rex

Kieran Long blir chef på Amos Rex i februari

Amos Rex blir det första museet i Finland som får en chef som har rekryterats utanför Finlands gränser.

12.10.2023 | Amos Rex

Ryoji Ikeda skapade nya verk specifikt för Amos Rex

13.10.2023 | Söderlångvik

Säsongen på Söderlångvik fortsätter trots att sommaren tog slut

Amos Anderson – Konstsamfundets grundare

Den 62-årige Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet den 3 december 1940. Han var en ledande person inom tidningsförläggar- och tryckeribranschen i Finland, en respekterad affärsman och en av landets stormän, med starka kopplingar till konst- och kulturvärlden.

Läs mer om Amos Anderson på amoshem.fi