Vinterbild på stranden vid Söderlångvik

2021 blev ett bra år trots allt

I sammanfattningen av ett år där de dåliga nyheterna har duggat tätt, är det viktigt att också lyfta fram ljuspunkterna. För Föreningen Konstsamfundets del var året - trots pandemin - både framgångsri…

Menswear Project av Alex Luonto och Iiris Kamari, Generation 2020 på Amos Rex. Foto Jani Laukkanen

Dags att ansöka om höstens bidrag

Två gånger i året tar Konstsamfundet emot ansökningar – i februari och i september. Från och med 1.9. till och med 30.9. är ansökningsomgångarna inom media och publikationer, medborgaraktivitet, musik, scenkonst och yrkesutbildning öppna. Dessutom kan man ansöka om bidrag för film- och medieproduktion som beviljas tillsammans med Svenska kulturfonden inom ramen för filmsamarbetet. I september k…

meny