A002_C006_0101W4

Trädgårdsinstallationen Oasen

Amos Rex ägare Föreningen Konstsamfundet som fyller 80 år uppför en trädgårdsinstallation bestående av åttio växttorn på Glaspalatstorget. Med oasen vill Amos Rex ägare Föreningen Konstsamfundet s…

main-ny-small

Amos Anderson

Amos Valentin Anderson föddes den 3 september 1878 i Brokärr i Kimito. Han fick sin utbildning vid handelsinstitutet i Åbo och kompletterade den med studier i nationalekonomi i Göttingen och i London, och i försäkringsverksamhet i Berlin.

meny