Ansökningsklinikerna står till tjänst

Stöd och råd inför din ansökan? Ansökningskliniken står till tjänst för att strukturera upp ansökan. Efter att besluten kommit erbjuder vi också en Feedback-klinik.

Innan du sätter igång med ansökan ska du läsa kriterierna för ditt ansökningsområde. Om du också efter det behöver råd och stöd kan du boka tid till vår Ansökningsklinik för ett 15-minuters samtal online. På https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/ kan du se vilka sorters ansökningar som tidigare beviljats bidrag.

Ansökningsklinikerna är öppna under ansökningsomgången och Feedback-klinikerna är öppna efter att besluten gått ut.