Verksamhet

Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades 1940 av Amos Anderson, som testamenterade hela sin förmögenhet till föreningen.

Föreningens ändamål är enligt stadgarna:

• att stöda bildkonsten och den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, samt väcka och befrämja ett fördjupat konstintresse

• att även i övrigt stöda den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska

• att främja ungdomens yrkesutbildning

Föreningen förverkligar sitt ändamål genom att genom att dela ut stipendier och bidrag, genom att stöda Hufvudstadsbladet och annan publikationsverksamhet och genom att driva konstmuseet Amos Rex i Helsingfors, museet i Amos Andersons sommarviste, Söderlångvik gård på Kimitoön, samt Amos Andersons hemmuseum på Georgsgatan 27, som var Amos’ adress i Helsingfors.

Söderlångvik är mer än ett museum. Konstsamfundet äger ca 7000 hektar skog på Kimitoön och idkar skogsbruk och äppelodling på gården. Besöksnäringen har också blivit en allt viktigare del av gårdens verksamhet.

Konstsamfundet är en allmännyttig förening, och delar årligen ut stipendier och understöd för ungefär 11 miljoner €.  En långsiktig placeringsverksamhet ligger som grund för Konstsamfundets verksamhet.

Konstsamfundet äger en konstsamling som idag omfattar 6160 verk. Samlingen förvaltas av Amos Rex.