Ofta ställda frågor och svar om stipendier och bidrag

Vi gör en podd och vill söka bidrag. Vilken kategori ska vi välja, Litteratur och Publikationer eller Film?

Svar: Ni ska ansöka i Film; Utveckling & produktion, övriga format

Vi är en arbetsgrupp som ansöker om bidrag, men vi har tänkt grunda en förening (om vi får bidraget). Kan vi ändra så att bidraget sedan betalas till föreningen istället för till arbetsgruppsmedlemmarna?

Svar: Det är bra att ni vill grunda en förening, för det är alltid bättre om bidraget kan betalas till en förening istället för till enskilda personer! Då bidraget skall betalas ut till arbetsgruppen kan ni låta det gå till den nygrundade föreningens konto, men bidraget kommer ändå att anmälas till skatteverket under den/de arbetsgruppsmedlems/medlemmars namn som uppges vid betalningen.

Vi har ett flerårigt bidrag som ska lyftas i olika rater. Varför får jag påminnelse om att rekvirera fastän jag redan har rekvirerat bidraget?

Svar: När det gäller fleråriga bidrag så matar man in ALLA betalningsrater första gången, även om man bara får en rat utbetald i taget. När nästa rat skall utbetalas, så behöver ni inte rekvirera den på nytt, ifall alla uppgifter fortfarande stämmer. I annat fall, ta kontakt med oss.

Vår musikskola erbjuder grundläggande konstundervisning i musik. I vilken grupp skall vi söka?

Svar: Musikinstitut, bildkonstskolor med flera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hjälp! Vårt projekt är inte klart än, men redovisningen skall in om några veckor. Vad ska vi göra?

Svar: Logga in i ansökningsprogrammet och använd funktionen redovisning / uppskov. Där kan du be om uppskov för ditt projekts redovisning. Kom ihåg att be om uppskov INNAN din redovisningstid gått ut!

Nu är ansökan insänd, men jag glömde skriva in en viktig sak. Kan jag lägga till det nu efteråt?

Svar: Ansökan är öppen för ändringar ända tills du sänt in den. Efter att den sänts in kan ändringar ännu göras i ett dygn. Det gäller även ansökningar som lämnas in den sista ansökningsdagen, ansökan är öppen ännu följande dag för eventuella tillägg eller korrigeringar.

Det projekt vi som vi fick bidrag för blev inte av. Kan vi använda pengarna till ett annat projekt istället?

Svar: Nej, inte automatiskt. Om projektet förändras eller inte blir av måste ni kontakta Konstsamfundet för att diskutera förändringarna.