Film

 

BIDRAG FÖR FILM- OCH MEDIEPRODUKTION

Ansökningstider: 1-28.2.2021 och 1-30.9.2021


Manusarbete och inledande av projekt
  • avsett för arbetstid och levnadskostnader
  • sökanden med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras

Utveckling & produktion, film & TV
  • för alla plattformar
  • inte för PR eller distribution

Utveckling & produktion, övriga format
  • för arbetstid och arvoden, hyror och resor
  • inte för inköp av utrustning eller dylikt
  • t.ex. för radio, podd och webb-tv

 

GEMENSAM FILMANSÖKAN


 

Bidrag för film kan sökas med en och samma ansökan från Kulturfonden och Konstsamfundet. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland.

Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Sökanden behöver inte göra två skilda ansökningar utan ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden.

Ansökningstiden är februari och september varje år. En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan. Tjänstemännen från båda fonderna gör sedan ett beslutsförslag till styrelsen. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år.

Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem.

 

Anvisningar till sökanden

Vid behandling av ansökningarna beaktas projektens planerade innehåll, det konstnärliga och tekniska utförandet samt målgruppen. Filmstödet förutsätter att projektets språk är svenska eller att projektet är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering. Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas utan grundfinansiering, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

Till ansökan bifogas en kortfattad synopsis, produktionsupplysningar, en kort presentation av sökanden samt en kostnadskalkyl och finansieringsplan, som visar bekräftad finansiering. Material i större format länkas med fördel i ansökan.

Kreditering: i för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av Kulturfonden och Konstsamfundet.

 

Ytterligare information

Ulrica Stråhlmann
stipendiesakkunnig
ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 7030 540

 

Anna Wilhelmson
ombudsman
anna.wilhelmson@kulturfonden.fi
+ 358 40 551 7959

meny