Personal

Stefan Björkman

Verkställande direktör

stefan.bjorkman@konstsamfundet.fi
+358 50 632 19

Mary Gestrin

Direktör, Utveckling och kommunikation

mary.gestrin@konstsamfundet.fi
+358400703861

Ulrica Stråhlmann

Stipendiesakkunnig

ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540

Henrik Johansson

Verkställande direktör/Glaspalatskvarteret

henrik.johansson@konstsamfundet.fi
+358 50 574 7454

Personalen på Söderlångvik:

Besök soderlangvik.fi