Stipendier

Föreningen Konstsamfundet delar årligen ut stipendier och understöd till ett sammanlagt värde på ca 12 milj. €. I summan ingår stöd till konstmuseet Amos Rex, samt till KSF Media. Merparten av stöden utbetalas till enskilda personer och organisationer, som ansöker om stipendier och bidrag i samband med ansökningsperioderna i februari och september.

Konstsamfundets styrelse fattar beslut om samtliga bidrag och stöd, och ärendena bereds av ett antal externa sakkunniga, samt av föreningens egna stipendiesakkunniga.

Stipendieärenden sköts av:

Ulrica Stråhlmann

Stipendiesakkunnig

ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540

Mary Gestrin

Direktör, Utveckling och kommunikation

mary.gestrin@konstsamfundet.fi
+358400703861