När du beviljats bidrag

Besked

Besluten för vårens ansökningsomgång kommer i slutet av maj till den e-post som uppgivits i ansökan. Höstens beslut kommer i medlet av december.

Publicering

Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för samt de beviljade summorna på vår webbsida samt i våra publikationer.

Utbetalning

De som har beviljats bidrag skall rekvirera, dvs. be om utbetalning av bidraget, inom den tidsfrist som ges i beslutet. Logga in i ansökningsprogrammet och ange rätt betalningsuppgifter under fliken ”Betalning”. För att bekräfta betalningsuppgifterna behöver du dina bankkoder. Tänk på att det kan ta några veckor innan betalningen inkommer på kontot. Vi meddelar skatteverket om våra beviljade bidrag.

Uppskov av utbetalning

Vid behov kan man anhålla om uppskov med utbetalningen. Det gör man genom att i ansökningsprogrammet gå till fliken Utbetalning och där välja Uppskov av rekvisition. Skriv varför ni önskar lyfta bidraget senare.

Dubbelsignering för bidrag över 3 000 €

Steg 1: Du anhåller om utbetalning

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i mailet med beskedet om att du beviljats bidrag. Logga in i vårt ansökningssystem via länken och anhåll om utbetalning.

Skriv in kontaktuppgifterna till personen du vill att medsignerar anhållan om utbetalning. Du kan också skriva ett meddelande till medsigneraren. Personen som medsignerar ser kontonummer, bidragets ändamål och eventuella villkor för bidraget.

Kom ihåg att på förhand informera personen om dubbelsigneringen.
Kolla att all information stämmer innan du skickar förfrågan vidare. Medsigneraren kan inte redigera anhållan.

Klicka på ”Spara och fortsätt”.

Nu fortsätter medsigneraren processen.

Steg 2: Medsigneraren

Medsigneraren får ett automatiskt mail ur vårt ansökningssystem. I mailet finns en länk till signeringen. Medsigneraren använder sina personliga nätbankskoder eller Mobil ID för signeringen.

Medsigneraren kan bara godkänna anhållan. Om man hittar ett fel, måste personen som ursprungligen gjorde anhållan om utbetalning korrigera uppgifterna.

Steg 3: Du slutför anhållan om utbetalning

När medsigneringen är gjord, får du som inledde anhållan om utbetalning ett mail. Då kan du igen logga in i vårt ansökningssystem för att slutföra anhållan om utbetalning.

Kreditering

Vi önskar att ni använder vår logo i er kommunikation. Konstsamfundets logo kan laddas ner här: https://brandbook.konstsamfundet.fi/sv/kuvapankki/

Kreditering, bidrag inom Film och medieproduktion: i för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av Kulturfonden och Konstsamfundet.

Redovisning

Alla som erhållit bidrag skall redovisa. Tidsfristen för redovisningen framgår ur ert beslutsbrev, eller hittas genom att logga in i ansökningsprogrammet. De som beviljats ett flerårigt bidrag mellanrapporterar årligen innan slutredovisningen.

Uppskov av redovisning

Vid behov, kan man anhålla om uppskov med redovisningen, t.ex. i det fall att projektet inte ännu slutförts eller att bokslutshandlingarna inte ännu är klara. Anhåll om uppskov med redovisningen genom att i ansökningsprogrammet välja Ansökningar och knappen Uppskov av redovisningar. Beskriv varför ni önskar redovisa senare. Kom ihåg att be om uppskov INNAN din redovisningstid gått ut.