Utmärkelser och pris

Jenny Spennerts pris

Konstsamfundet äger och förvaltar Jenny Spennerts fond, vars syfte är att stöda kvinnliga sångare i Finland. Priset är uppkallat efter operasångerskan Jenny Spennert (1879–1950), som i början av 1900-talet gjorde karriär vid varietéteatrar och operahus i Europa.
Prissumman har under de senaste åren varit 3000€.

1998     Jenny Carlstedt
2003     Emma Klingenberg
2007     Jennie Storbacka
2009     Emma Salokoski
2011     Desirée Saarela Portin, Jenny Sandelin
2013     Kajsa Dahlbäck
2017     Jenny Malmberg
2020     Maja Mannila
2022     Emma Raunio

Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut

Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut ger en framstående ung forskare möjlighet att vistas och arbeta i tre månader vid Finlands Rom-institut. Amos Anderson-stipendiet delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

Amos Andersons-stipendium vid Finlands Rom-institut är instiftat av Föreningen Konstsamfundet i samarbete med stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Det är uppkallat efter Amos Anderson, Konstsamfundets grundare och donator, som stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.

Amos Anderson-stipendiet lediganslås i regel i september på Finlands Rom-instituts hemsida.

Amos Anderson-stipendiaterna:

2018     Tuomo Nuorluoto
2019     Asta Kihlman
2020     Frederick Whitling
2021     Juha Isotalo

C.O. Tallgrens åboländska skärgårdsfond

Konstsamfundet äger och förvaltar C.O. Tallgrens åboländska skärgårdsfond, som inrättades med anledning av Konstsamfundets dåvarande styrelseordförande Carl Olof Tallgrens sjuttioårsdag i januari 1997.

Fondens syftemål är att främja de åboländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård, där den genuina miljön ägnas särskild omsorg. Syftemålet förverkligas genom utdelning av stipendier och understöd till enskilda personer med svenska som modersmål, som bosatta i den åboländska skärgården, ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar.

Understöd kan även ges åt enskilda personer och samfund som verkar till förmån för den åboländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande åboländsk skärgård.

1998     Naguambulansen
1999     Bybutik i Norrskata
2001     Harri Laaksonen
2003     Ulf Östermans anhöriga
2004     Föreningen Hustomten
2006     Föreningen Hustomten
2007     Föreningen Hustomten
2008     Viola Gustafsson, yrkesfiskare
2009     Riddo Ridberg
2011     Lökholmens fiskelag
2012     Birger Bengts
2016     SysterMiasCare Ab
2021     Föreningen Hustomten