Organisation

Konstsamfundets styrelse

Styrelse

Gunvor Kronman

ordförande

Niklas Geust

Carl Pettersson

Max Arhippainen

Föreningsmedlemmar

Enligt Konstsamfundets stadgar, ursprungligen formulerade av Amos Anderson själv, ska Föreningen Konstsamfundet ha högst tolv medlemmar. Medlemmarna är Max Arhippainen, Harriet Ahlnäs, Alexander Bargum, Kaj-Gustaf Bergh, Niklas Geust, Gunvor Kronman, Wivan Nygård-Fagerudd, Carl Pettersson, Elina Pirjatanniemi, Paula Salovaara och Astrid Thors. Därmed uppgår medlemsantalet för tillfället till elva.
Konstsamfundet utser inom sig en styrelse. Gunvor Kronman är styrelsens ordförande sedan år 2018.  

Verkställande direktör

Stefan Björkman

Verkställande direktör

stefan.bjorkman@konstsamfundet.fi
+358 50 632 19