Ansökningsprocessen

Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. Dessutom kan filmstöd sökas samtidigt i en egen ansökningsrunda inom ramen för samarbetet med Svenska kulturfonden.

Vår- och höstomgångens ansökningar kommer in i ansökningssystemet

1.

Ansökningskliniker ger stöd och råd till de sökande

2.

Ansökningarna blir lästa och man begär ev. tilläggsinfo. En beredning görs

3.

Externa sakkunniga läser och ger sina kommentarer på sakkunnigmötet

4.

Styrelsen gör beslut utgående från sakkunnigas förslag

5.

Sökande informeras om beslutet per e-post

6.

Feedback-kliniker ger information om beslutet

7.

Bidraget rekvireras, utbetalas och redovisas inom ett år från beviljandet

Filmansökningarna kommer in i ansökningssystemet

1.

Ansökningskliniker ger stöd och råd till de sökande

2.

Ansökningarna blir lästa och beredda till externa sakkunniga, ev. tilläggsinfo begärs

3.

Externa sakkunniga läser och ger sina förslag skriftligt

4.

Ytterligare tilläggsinfo begärs utgående från förslagen. Beredning i samarbete med VD

5.

Sökande informeras om beslutet per e-post

6.

Feedback-kliniker ger information om beslutet

7.

Bidraget rekvireras då villkoren uppfyllts och redovisas inom ett år från beviljandet.

Ansökan utanför ordinarie omgångar  -undantag

1.

Sökande anhåller om undantag att få ansöka utanför närmaste vår-eller höstomgång

2.

Vd godkänner anhållan om undantag

3.

Sökande ombeds inlämna ansökan i ansökningssystemet via specialöppnad länk

4.

Ansökan läses och tilläggsinformation begärs in. En beredning görs i samarbete med VD

5.

Styrelsen gör beslut på basen av beredningens förslag

6.

Bidraget rekvireras och redovisas inom ett år från beviljandet