Amos Rex

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. De nybyggda, välvda utställningsutrymmena är belägna inom det funktionalistiska landmärket Glaspalatset och under dess böljande torg. Amos Rex erbjuder unika möten både under och ovan markytan och visar platskänslig, upplevelsebaserad och ofta tekniskt experimentell konst av samtida konstnärer och deras modernistiska föregångare.​ Amos Rex ägs av Föreningen Konstsamfundet.  

Se närmare: www.amosrex.fi