Största noterade innehav

Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 31.3.2023

10 största noterade finska innehav *miljoner €
1 UPM38,8
2 Sampo38,8
3 Stockmann32,3
4 Elisa24,8
5 CapMan14,2
6 Ålandsbanken13,0
7 Nordea9,9
8 Neste6,3
9 Talenom6,2
10 Nokia4,9
* Direkta och indirekta aktieinnehav

10 största noterade nordiska innehav **miljoner €
1 Investor39,8
2 Novo Nordisk23,3
3 Boliden21,4
4 Essity20,5
5 Skanska6,8
6 Electrolux6,4
7 Telia5,7
8 Epiroc5,3
9 SSAB5,2
10 Ørsted4,4
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav ***miljoner €
1 AstraZeneca6,6
2 Microsoft6,4
3 Sanofi6,1
4 Alphabet6,0
5 Novartis5,7
6 Johnson & Johnson5,4
7 Nestle5,3
8 Roche4,5
9 GlaxoSmithKline4,1
10 Amazon.com3,4
*** Nordiska bolag exkluderade