Om oss

Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades 1940 av Amos Anderson. Anderson var en affärsman och entreprenör, och en konst- och kulturmecenat. Under sin livstid byggde han upp en betydande förmögenhet som förvaltas av Konstsamfundet.

Idag är Föreningen Konstsamfundet en framåtblickande påverkare, som äger och förvaltar bland annat museet Amos Rex i Glaspalatset, museet Amos Anderson hem på Georgsgatan 27, och Söderlångvik gård på Kimitoön.
Hufvudstadsbladet Ab, som ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland, ägs idag till 49% av Konstsamfundet. Majoritetsägare är numera Bonnier News, som efter en riktad emission försommaren 2023 äger 51% av bolaget.

På andra sidan Glaspalatstorget i centrala Helsingfors renoveras finns Kulturkasernen, Helsingfors tidigare busstation. Kulturkasernen är ett kultur- och nöjescentrum, med biografer, en restaurang, ett café och en musikbar – ett nytt urbant vardagsrum för helsingforsare och andra. Fastigheten ägs av Konstsamfundet. Amos Rex, Glaspalatstorget och Kulturkasernen bildar tillsammans den urbana knutpunkten Glaspalatskvarteret.

Söderlångvik gård i Dragsfjärd genererar en stabil direktavkastning och medför en viss diversifiering av föreningens placeringsportfölj. Gårdens ägor på Kimitoön är cirka 7 000 hektar. Den huvudsakliga avkastningen kommer från skogsbruket som består av ca 4 300 hektar skog. Äppelodlingarna hör till en av de största i Finland och består av cirka 50 000 träd på 20 hektar. Under senare år har Söderlångvik gård också i högre grad än tidigare satsat på att utveckla besöksnäringen, bland annat genom satsningen på museet i karaktärsbyggnaden, samt på gårdens restaurang.

Konstsamfundet är delägare i förlaget Schildts & Söderströms.

Amos Anderson

Föreningen satsar på kultur, bildning och nytänkande, och vill på olika sätt skapa förutsättningar för en bättre framtid för kommande generationer i Finland. Konstsamfundet arbetar konsekvent för mångfald och dialog i samhället, och är en samarbetspartner för det svenska i Finland.

Föreningens förmögenhet uppgår till ca 700 miljoner €, och utgörs av en diversifierad internationell värdepappers- och fastighetsportfölj.

Konstsamfundet är en allmännyttig förening, och delar årligen ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning, film samt yrkesutbildning på svenska, för ungefär 12 miljoner €.