Om oss

Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades 1940 av Amos Anderson. Anderson var en affärsman och entreprenör, och en konst- och kulturmecenat. Under sin livstid byggde han upp en betydande förmögenhet som förvaltas av Konstsamfundet.

Idag är Föreningen Konstsamfundet en framåtblickande påverkare, som äger och förvaltar bland annat Hufvudstadsbladet, lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland, museet Amos Rex i Glaspalatset och Söderlångvik gård på Kimitoön.

På andra sidan Glaspalatstorget renoveras för tillfället Kulturkasernen, Helsingfors tidigare busstation, som idag också ägs av Konstsamfundet. När renoveringen är slutförd hösten 2023 kommer Amos Rex, Glaspalatstorget och Kulturkasernen tillsammans att bilda Glaspalatskvarteret – ett nytt urbant vardagsrum för Helsingforsare och andra.

Söderlångvik gård i Dragsfjärd genererar en stabil direktavkastning och medför en viss diversifiering av föreningens placeringsportfölj. Gårdens ägor på Kimitoön är idag cirka 7 000 hektar. Den huvudsakliga avkastningen kommer från skogsbruket som består av ca 4 300 hektar skog. Äppelodlingarna hör till en av de största i Finland och består av cirka 50 000 träd på 20 hektar. Under senare år har Söderlångvik gård också i högre grad än tidigare satsat på att utveckla besöksnäringen, bland annat genom satsningen på museet i karaktärsbyggnbaden samt på caféet.

Konstsamfundet är delägare i förlaget Schildts & Söderströms.

Amos Anderson

Föreningen satsar på kultur, bildning och nytänkande, och vill på olika sätt skapa förutsättningar för en bättre framtid för kommande generationer i Finland. Konstsamfundet arbetar konsekvent för mångfald och dialog i samhället, och är en samarbetspartner för det svenska i Finland.

Föreningens förmögenhet uppgår till ca 700 miljoner €, och utgörs av en diversifierad internationell värdepappers- och fastighetsportfölj.

Konstsamfundet är en allmännyttig förening, och delar årligen ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning, film samt yrkesutbildning på svenska, för ungefär 12 miljoner €.