Konstsam årsmagasin

Från och med år 2023 publicerar vi vår sammanfattning av året i digital form.
Bekanta dig med höjdpunkterna under Konstsamfundets år 2023.

Mellan åren 2010 och 2022 utgavs Konstsam, Konstsamfundets årsmagasin, med artiklar med anknytning till föreningen och om aktuella händelser i föreningen och i samhället.

2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Konstsamfundet – Affärer och kulturgärningar 1940–2020

Föreningen Konstsamfundet 80 år, rikt illustrerad historik av Kim Björklund. Verksamheten sedan starten 1940 ur olika synvinklar med betoning på de senaste årtiondena. Inledande personhistorisk artikel om Amos Anderson. Historiken redogör för organisationens struktur och utveckling samt föreningens roll som ägare och förmögenhetsförvaltare i en sektor präglad av förändringar.

Den ensamme mecenaten

Tron och mystiken – Amos Andersons drivkrafter

Amos Anderson – känd som en framgångsrik företagare, tidningsmogul, politiker och grundare av Konstsamfundet. Mindre känt är att Amos Anderson hade en kristen övertygelse, som tog sig uttryck i förkärlek för mystik, medeltida traditioner, kyrklig musik och skådespel. Amos Anderson räddade bl.a. Svenska teatern och bidrog till Åbo Akademis framgång. Värdet av Amos Andersons donationer uppskattas till tiotals miljoner euro i dagens penningvärde. I Den ensamme mecenaten lär vi känna dessa och andra sidor hos mecenaten Amos Anderson.

Den finländska residensverksamheten i dag – nuläge och utvecklingsbehov

Riitta Heinämaa har på uppdrag av Föreningen Konstsamfundet r.f. gjort en utredning som presenterar det inhemska residensfältet och dess nuläge enligt konstart: visuell konst och design, performativa konstarter, litteratur och översättning samt musik och ljudkonst. Utredningen ger en aktuell överblick av den inhemska residensverksamheten, dess utvecklingsbehov och nya trender. Den ger också en inblick några intressanta konstnärsresidens i Norden och Baltikum och i deras verksamhet.

Utredaren Heinämaas konkludering är att det finns en stor mängd residens i Finland, men inte tillräckligt många, eftersom det inom alla konstarter finns en stor efterfrågan. Utredningen pekar på att konstfältet fortfarande behöver mobilitet och internationalitet. I synnerhet behövs det arbetsmöjligheter och förutsättningar som endast residensverksamhet kan erbjuda. Heinämaa lyfter fram flera utvecklingsidéer som kunde stärka den nuvarande residensverksamheten i Finland.

Ladda ned utredningen här: Den finländska residensverksamheten i dag

Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet