Konstnärsresidens är konstvärldens svar på start-up

03.03.2021 Klara Paul

Konstsamfundet

Med residensverksamhet tas risker och möjliggörs innovation. Residens har sin egen speciella plats på konst- och kulturfältet.

FM Riitta Heinämaa har på uppdrag av Föreningen Konstsamfundet r.f. gjort en utredning som presenterar det inhemska residensfältet och dess nuläge. Utredningen Den finländska residensverksamheten i dag – nuläge och utvecklingsbehov ger en aktuell överblick av den inhemska residensverksamheten, dess utvecklingsbehov och nya trender.

– Som ett led i att utveckla vår verksamhet beställde vi en utredning gällande residens, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. – Konstsamfundets initiativ att beställa utredningen grundar sig på iakttagelsen att det inte fanns någon tidigare samlad och aktuell information om residensverksamheten i Finland.

Residensen erbjuder plats och tid för att fokusera på det konstnärliga arbetet i en ny miljö. För konstnärerna är residensen av största vikt för det egna arbetet och den konstnärliga utvecklingen. I utredningen listas 60 residens i Finland, och de drivs av stiftelser, föreningar, den offentliga sektorn och som samarbeten mellan olika organisationsformer.

Utredningen beskriver ett mångskiftande fält, där varje konstnärsresidens utgör en unik del. Den gemensamma nämnaren är skapandet, medan residensperioder, sidoprogram och målsättningar för verksamheten varierar.

– Att få arbeta inom ett residensprogram kan för konstnären innebära nya perspektiv, ny publik och nya nätverk. För finansiärerna kan residensverksamheten också vara ett sätt att på ett positivt sätt lyfta fram olika regioner. För konstfältets del utgör residensen en väg ut i en allt mer internationaliserad konstvärld, sammanfattar utredare Riitta Heinämaa.

Största delen av residensen fokuserar på flera olika genrer. Mest utbud finns det för bildkonstnärer, som också utgör den största användargruppen.

Utredningen lyfter fram utvecklingsidéer för att stärka residensverksamheten i Finland, så som specialisering, att stöda redan existerande strukturer, mentorskap och alumniverksamhet. Utredningen ger också förslag för grundandet av nya residens; ett nytt residens riktat till författare och översättare samt grundandet av ett nytt konstnärsresidens på internationell nivå. Enligt utredningen kunde de stora konstinstitutionerna samarbeta ännu mera med residensaktörerna.

För mer information:

  • Utredningen finns tillgänglig på konstsamfundet.fi/residensutredning
  • Utredare FM Riitta Heinämaa, riittaheinamaa@gmail.com
  • Vd Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet, fornamn.efternamn@konstsamfundet.fi, +358 50 632 19

Utredningen presenterades 3.3.2021 på ett webbinarium i samarbete med Stiftelser och fonder rf.

Stiftelser och fonder rf är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningen har 208 medlemmar som stöder årligen den finländska vetenskapen, konsten och övriga samhälleliga utvecklingen med över en halv miljard euro. Våra medlemmar förbinder sig att följa God stiftelsepraxis. Föreningen Konstsamfundet är Stiftelser och fonder rf:s medlem.
www.saatiotrahastot.fi

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class