En Konstsamfundetprofil är borta

17.06.2024 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets tidigare vd och ordförande, Carl Olof Tallgren, avled på söndagen vid 97 års ålder.

Under Tallgrens tid som föreningens vd,  genomfördes bland annat byggandet av köpcentret Forum, som vid den tidpunkten var föreningens genom tiderna största beslut inom förmögenhetsförvaltningen.

Under C O Tallgrens ledning inleddes också professionaliseringen av Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd. Den lyckade Forum-satsningen möjliggjorde också att utdelningsverksamheten kunde ökas. 

– Konstsamfundet har mycket att tacka C O Tallgren för. Under hans ledning, som vd och senare ordförande, omstrukturerades Konstsamfundets tillgångar framgångsrikt. Det lade grunden för utökade möjligheter att uppfylla Konstsamfundets allmännyttiga ändamål. C O Tallgren upprätthöll ett stort engagemang för Konstsamfundet ända till det sista, säger Konstsamfundets ordförande  Gunvor Kronman. 

Carl Olof Tallgren var vd för Föreningen Konstsamfundet under åren 1973-1991, och fungerade som föreningens styrelseordförande från 1991-1997.

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland