Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland

Landets största svenskspråkiga dagstidning Hufvudstadsbladet samt lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland ges ut av mediebolaget Hufvudstadsbladet Ab, det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland. Därtill ger bolaget ut nyhetstidningen för barn, HBL Junior.

Efter en riktad nyemission våren 2023 äger Bonnier News 51% av KSF Media, medan Konstsamfundet äger 49%.