Faktureringsuppgifter

Konstsamfundet använder sig i första hand av nätfakturering.

Föreningen Konstsamfundet rf:s faktureringsuppgifter har uppdaterats. Vi ber er vänligen uppdatera den nya adressen i ert kundregister.

E-fakturor

FO-nummer: 0200196-3
Nätfakturaadress/EDI/OVT-kod: 003702001963
Förmedlarens/Operatörens kod: Apix Messaging Oy (003723327487)

Observera att när du skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.
Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Skanningstjänsten för leverantörsfakturor

Föreningen Konstsamfundet rf (Apix Scanningtjänst)
PB 16112
00021 LASKUTUS

eller med e-post: 003702001963@procountor.apix.fi

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.