Kieran Long Foto:Cata Portin

Kieran Long blir chef på Amos Rex i februari

17.11.2023

Amos Rex, Konstsamfundet

Amos Rex öppnade sina dörrar för publiken år 2018, och museet har under sina första fem år blivit ett av Helsingfors mest berömda landmärken. Nu är det dags för museets första chef, Kai Kartio, att ta ett steg mot sin pensionering. Efterträdaren hittades utanför Finlands gränser.

Museets styrelse ställde höga krav inför rekryteringsprocessen: den nya chefen ska inte bara kunna förvalta det fantastiska jobb som hittills har gjorts, utan också ha förmåga att utveckla museet vidare. Kieran Long uppfyllde rekryteringsgruppens förväntningar, berättar gruppens ordförande Stefan Björkman, som är styrelseordförande på Amos Rex och vd på Föreningen Konstsamfundet som äger museet.

– Kieran Long var den kandidat som bäst motsvarade det vi letade efter. Förutom ett gediget kunnande på konstområdet har Kieran spännande visioner om hur vi ännu bättre kan utnyttja den unika platsen som Amos Rex och hela Glaspalatskvarteret har, i Helsingfors absoluta kärncentrum, konstaterar Björkman.

Kieran Long själv ser en oerhörd potential i Amos Rex.
– Amos Rex är en av de mest framgångsrika och spännande institutionerna för modern konst i Europa. Det är en stor ära att få fortsätta det otroliga arbete som Kai Kartio och teamet har gjort sedan 2018. Det känns spännande att få möjligheten att aktivera en plats i kärnan av Helsingfors, under en period då staden växer och utvecklas. Under hela min karriär har jag jobbat med museer som publika utrymmen. Med sitt läge mitt i Helsingfors har Amos Rex otrolig potential att bli en av stadens viktigaste publika mötesplatser. Jag vill att Amos Rex ska vara en helt speciell kollektiv konstupplevelse för besökarna, säger han, och fortsätter med att ge en eloge till museets ägare, Konstsamfundet:
– Konstsamfundet har en otrolig förmåga att agera och skapa nytt. Under mina sex och ett halvt år i Sverige har jag letat efter motsvarande initiativ från privata sektorn, men det finns inte. Det är tydligt att det finns vad vi på engelska skulle kalla ”a civic mission” och en vision bakom institutionen och bakom Konstsamfundets satsning.

Kieran Long återkommer ofta till vilken roll museer och konst ska ha i samhället.

– Öppenhet är viktigt för mig. Det översätts inte alltid rätt, men jag brukar säga att det som är viktigt är ”freedom of imagination”. Museer är värdefulla platser i samhället där vi får tänka hur vi vill och vad vi vill. Där vi får skapa nya tankar, och nya idéer om framtiden. Det handlar om att möjliggöra – det är vad jag tycker att konst och kultur gör bäst. Jag tycker att Amos Rex har gjort det. Med ett blandat program som har lockat en ny typ av besökare, en yngre publik. Det är otroligt spännande.

– Det finns en viss tendens i statliga, äldre museer, att tänka att vår roll är att förmedla någonting till publiken. Det är inte min vision. Min vision är att vi ska skapa en plats för publiken att tänka fritt. Och vi måste också kunna stanna upp innan vi bestämmer för dem.

Long tycker inte att det är museernas roll att definiera vad som är den bästa konsten. Den bästa konsten ger publiken verktyg att tänka själv, och tänka nytt om världen, säger han.

-Konstnärer ska ta ställning, och en bra institution ska göra det, men att jag tycker att konstinstitutioner och museer ska vara en kraft för att minska polariseringen i samhället, och en kraft för att skapa platser där vi kanske inte håller med varandra, men där vi kan vara tillsammans, och kolla på samma sak och tänka på vår historia eller vår framtid tillsammans. Och det är nästan bara museer som kan göra det. Det är en så otroligt viktig roll i den era av polarisation som vi har idag, säger Kieran Long med eftertryck.

Kieran Long kommer nu senast från Statliga arkitektur- och designmuseet ArkDes i Stockholm, där han är överintendent. Han blir den första museichefen i Finland som har rekryterats utanför landets gränser – och det är ett plus, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman, som satt i rekryteringsgruppen:

-Vi var modiga och gick utanför de nationella gränserna, och lite utanför de nationella gränserna också; Long är både britt och Svensk medborgare. Han är fostrad i en annan kulturtradition, och jag tror att det kan tillföra Helsingforsscenen mycket i ett kollegialt samarbete. Man kan säga att Amos Rex utnyttjar den frihet som vi har som privat institution, i motsats till många statliga och kommunala institutioner i Finland. Vi kan hålla dörrarna öppna för kompetens från utlandet, precis som man gör i resten av Norden. Se bara hur många finländare som har chefspositioner t.ex. i Sverige, bland annat i olika kulturinstitutioner, säger Kronman.

Viceordförande i Amos Rex styrelse och museichef på Moderna museet i Malmö, Elisabeth Millqvist, kommenterar valet av museichef:
”Amos Rex har alltid vågat experimentera och gå bortom det förväntade – det visar både arkitekturen och utställningsprogrammet. Utnämningen har samma inriktning, konstnärer idag arbetar gränsöverskridande och Kieran Longs utblick kommer att vara en tillgång.”

Viktiga projekt under Kieran Longs museikarriär

ArkDes Stockholm, 2017 – 2024

Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke Inviterade Kieran Long till Stockholm, för att ta över överintendentposten på Statens Centrum för arkitektur- och design, ArkDes. Uppdraget var att grundläggande förändra museet, utveckla och omforma dess verksamhet och ge det en röst, både nationellt och internationellt.

  • 2018: Public Luxury
    Den första stora utställningen under Longs chefsperiod var ett omfattande projekt med fokus på dialogen mellan arkitektur, design och hur man lever i Sverige idag. Visades i Stockholm och i Paris.
  • 2020: Konstig känsla känns bra, en utställning om ASMR ArkDes (2020); Design Museum, London (2022)
    ASMR är en term som beskriver en fysisk känsla: eufori eller djupt lugn, ibland ett pirrande i kroppen. Utställningen var den första i sitt slag som lyfter fram denna känsla och det nya kreativa fält som har vuxit upp kring den. Visades i Stockholm och i London.
  • 2023: Girjegumpi, Joar Nango på den Nordiska Paviljongen arkitekturbiennalen i Venedig – La Biennale di Venezia.
    Utställningen var en fysisk form av de samtal och den forskning som arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt kring frågor som är relevanta för arkitektur som skapas av urfolk.
  • 2024: Ny samlingsutställning och skapande  av ny besöksupplevelse på ArkDes.

Victoria &Albert Museum 2012-2017

Kieran Long inbjöds att bygga upp den första nya samlingen på 50 år på V&A: avdelningen för design, arkitektur och digital konst och design. Samlingens tyngdpunkt är på samtida arkitektur och design.

2014: Rapid Response Collecting, Victoria & Albert Museum
2015: All of This Belongs to You, Victoria & Albert Museum
2018: The Future Starts Here, Victoria & Albert Museum (2018); ArkDes, Stockholm (2019)
Denna utställning initierades och kuraterades av Kieran Long, tillsammans med två andra V&A kuratorer. Det var en omfattande helhet med fokus på design, teknologi och planetens framtid.
2018: Videogames: Design/Play/Disrupt, Victoria & Albert Museum
Det här var den första större utställningen av videospelsdesign på ett nationalmuseum, och samtidigt ett helt nytt område för V&A.

Biennalen i Venedig/David Chipperfield Architects (2011-12)

Kieran Long ledde David Chipperfields kuratorsteam för biennalen I Venedig 2012

Läs också

12.12.2023

Amos Rex utställningar 2024 handlar om empati, trauma och klimatdata

12.10.2023

Ryoji Ikeda skapade nya verk specifikt för Amos Rex

28.03.2023

Generation 2023 -utställningen presenterar unga konstnärer