Foto: Tuomas Uusheimo

Ryoji Ikeda skapade nya verk specifikt för Amos Rex

12.10.2023 Iia Palovaara

Amos Rex

Den japanske kompositören och konstnären Ikeda komponerar med ljus, ljud och big data. 

Ryoji Ikeda (f. 1966) skapar storskaliga audiovisuella verk genom att komprimera de väldiga mängder data som omger oss på alla håll. I Amos Rex observatorieliknande utrymme får vi bekanta oss med en big data-värld som sträcker sig från universums minsta partiklar till dess allra största kroppar. 

På Amos Rex visas fem installationer av vilka två är helt nya, skapade specifikt för museets utrymmen. Utställningen pågår mellan 27 september 2023 och 25 februari 2024 och är Ikedas första separatutställning i Finland. 

Ryoji Ikeda arbetar med ljud, rytm, ljus, vetenskapliga bilder och datavisualisering, och skapar installationer som kommunicerar med rummet omkring dem. Ikeda har en bakgrund inom elektronisk musik – som DJ och musikkompositör – och använder sig av en liknande komponeringsmetod också i sitt övriga konstnärliga arbete. 

Nya konstverk 

Med Amos Rex unika arkitektur i åtanke har Ikeda skapat två nya verk för utställningen: mass och spin. På golvet i utställningssalen pulserar den svartvita videoprojektionen mass vid betraktarens fötter. När man riktar blicken uppåt mot takfönstret i en av museets kupoler ser man spin, en kinetisk laserskulptur som i det oändliga upprepar något som verkar vara en Möbius-loop.   

”Grundläggande och primärt i mina arbeten är att respektera rummet och optimera verken platsspecifikt. Jag utnyttjar samma tankegång också i min utställning på Amos Rex. De två nya verken är platsspecifikt gjorda utifrån museiutrymmet. Det kommer att bli svårt att visa dem på en annan plats”, säger Ikeda.   

Ikedas storskaliga audiovisuella installationer data-verse 1 & 2 (2019) delar museets kupolformade huvudutrymme itu. Verken bygger på data som samlats in under femton års forskning vid vetenskapliga institutioner såsom NASA och CERN. Resan startar på mikronivå och fortsätter genom människokroppen och människans miljö, ända fram till galaxernas ofattbara sfärer. Betraktaren framstår som väldigt liten såväl framför projektionen som inför den överväldigande mängden data. 

Konstverket mass Foto: Tuomas Uusheimo

För utställningen på Amos Rex har Ikeda valt ut nio tematiska perspektiv från den stora data.gram-serien, vilka nu första gången visas tillsammans i verket data.gram [n°5] (2023). Serien gör oss medvetna om den simultana och fragmenterade naturen hos den data som vi ständigt möter i dagens informationssamhälle.   

Även om materialet är komplext är upplevelsen mycket omedelbar eftersom konstverken är visuellt, ljudmässigt och till och med fysiskt starka. De fem verk som visas utgör delar av Ikedas omfattande utforskning av datauniversum och gränserna för vår perception. Utställningen har kuraterats av Terhi Tuomi från Amos Rex.   

Under utställningen kan man i konstverkstaden Studio Rex bekanta sig med databehandling i praktiken. På en genomskinlig vägg kan museibesökarna lägga till, flytta på eller ta bort datapunkter precis som de önskar. Förändringarna kan sedan ses på en time lapse-video så länge utställningen varar. 

Läs också

12.12.2023

Amos Rex utställningar 2024 handlar om empati, trauma och klimatdata

17.11.2023

Kieran Long blir chef på Amos Rex i februari

28.03.2023

Generation 2023 -utställningen presenterar unga konstnärer