Ansökningskliniker på Kimitoön i augusti 2021

06.08.2021 Sofia Aittomaa

Konstsamfundet

Konstsamfundet ordnar två ansökningskliniker på Kimitoön, 11.8 kl. 14-16.30 på Söderlångvik Gård samt 12.8 kl. 10-12.30 på Villa Lande. På ansökningsklinikerna berättar vi om våra bidrag och ansökningsförfaranden. Vi ger råd och tips inför ansökningsskrivandet och svarar på frågor om hur man skriver en bra ansökan och hur man redovisar det använda bidraget. Tillfället riktar sig till dig som via jobbet eller förtroendeuppdrag vill bli bättre på att skriva bidragsansökningar.

Vi håller två tillfällen för allmänheten:

Onsdag 11.8.2021 kl. 14-16.30 på Café Söderlångvik, Amos Andersonvägen 2, 25870 Dragsfjärd.

Torsdag 12.8.2021 kl. 10-12.30 på Villa Lande, Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito.

Ansökningsklinikerna leds av stipendiesakkunniga Ulrica Stråhlmann och Klara Paul från Föreningen Konstsamfundet. I sitt arbete läser de alla ansökningar som kommer in, innan de går vidare till sakkunniga och beslutsfattare. Med ansökningsklinikerna på Kimitoön vill vi ge stöd och råd till alla våra sökande i regionen.

Pga. coronarestriktionerna är deltagarmängden begränsad till max 15 personer per tillfälle. Därför önskar vi att du förhandsanmäler dig per e-post till adressen kontoret@konstsamfundet.fi. Glöm inte att uppge om du ämnar delta på ansökningskliniken på Söderlångvik eller på Villa Lande!

Välkommen med!

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick