Donnerska residenset / Photo by Cata Portin

Dags att skriva ansökningar!

01.02.2024

Konstsamfundet, Stipendier

Konstsamfundet beviljar stöd och stipendier två gånger årligen. Vårens ansökningsperiod är i februari.

Konstsamfundets stöd och stipendier kan ansökas i de ordinarie kategorierna: visuell konst, scenkonst, musik, litteratur och publikationer, yrkesutbildning och medborgaraktivitet. Stöden för film och medieproduktion delas ut gemensamt av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden, och också de ansöks i februari.
I februari ansöker man också om höstens vistelsestipendier i Donnerska residenset.
Samtliga kategorier och ansökningskriterierna presenteras utförligt här. Läs kriterierna noga innan du skriver din ansökan, och var noga med att lämna in också alla de bilagor som krävs.

Om du – ännu efter att du har bekantat dig med kriterierna – behöver hjälp med din ansökan, kan du boka en plats på en digital ansökningsklinik. Antalet tider är begränsat, och tidsbokningen öppnar den 5 februari.

Nu i februari tar Konstsamfundet dessutom emot ansökningar kopplade till Kimitoöns 700-årsjubileum. Stipendierna där delas ut i samarbete med Kimitoöns kommun och de är avsedda i första hand för föreningar. Bidrag kan ansökas bland annat för att producera och arrangera ett evenemang under jubileumsåret 2025, för att göra en miljöåtgärd som förbättrar naturens mångfald och ekodiversitet, för att utveckla program t.ex. kurser, tävlingar, workshops och guidningar, eller för att skapa en publikation eller ett konstverk med koppling till Kimitoön.

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick