Donnerska residenset / Photo by Cata Portin

Hur går det till? Feedback – och ansökningsklinikerna ger vägkost på stigen till bidrag  

14.12.2022

Konstsamfundet

Redan i två års tid har Föreningen Konstsamfundet arrangerat ansökningskliniker online för sina sökande. Snabbt efter succén med ansökningskliniker infördes även feedback-kliniker.

Vad innebär en ansökningsklinik och till vem riktar den sig?

Ansökningsklinikens bokningskalender är öppen under ansökningstiden. Den riktar sig till dem som tänker anhålla om bidrag och har konkreta frågor kring ansökningen. Men kliniken tar också gärna emot bokningar från dem som funderar kring sitt projekt överlag och behöver ett bollplank för att strukturera sin ansökan. Allt för att ge ansökan en så bra chans som möjligt till finansiering.

Efter att beskeden gått ut öppnas bokningskalendern till feedback-klinikerna. På feedback-kliniken kan den sökande få information om anledningarna till beslutet. Målet är alltid, också här, att ge stöd och råd inför kommande ansökningar.

Alla kliniker är 15 minuter långa och alla möten sker online. Bokningsprogrammet sänder en länk till mötet via e-post. Länken öppnar ett videosamtal med våra stipendiesakkunniga, som svarar på frågor och diskuterar ansökningarna. Välkommen med att diskutera din ansökan med oss!

Feedbackkliniken är öppen följande gång i januari 2023. I februari fortsätter vi med ansökningskliniker inför våromgången.