Konstsamfundet - Affärer och kulturgärningar 1940 - 2020. Se inspelningen av bokutgivningen på Bio Rex 3.12.2020

konstsamfundet_pärm

inspelningen av bokutgivningen på Bio Rex 3.12.2020

Den nya historieboken beskriver Konstsamfundets enorma betydelse
i det finländska kultur- och affärslivet

Konstsamfundet är en av Finlands stora kulturinstitutioner och har en mångsidig
historia bakom sig. Den legendariske tidnings- och tryckerimannen, affärsmannen
och mecenaten Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet i december
1940, och organisationen blev hans universalarvinge vid bortgången 1961. I hans
anda och enligt föreningens stadgar har samfundet sedan starten arbetat för att
förkovra och förädla konsten och kulturen i vårt land.
I det nya översiktsverket Konstsamfundet – Affärer och kulturgärningar beskriver
historikern Kim Björklund Konstsamfundet, dess verksamhet och dotterbolag i en
historisk och samhällelig kontext. Amos Andersons konstmuseum och det nya Amos
Rex-museet, köpcentret Forum, Rom-institutet Villa Lante samt tidningen Hufvudstadsbladet
och medieföretaget KSF Media är fenomen bland många andra som tillhör
denna berättelse. Vägen går från den lilla pojkens uppväxt och bakgrund i Brokärr i
Kimito till den stora förmögenheten och den stora världen. Föreningen har fortsatt
att växa, både i förmögenhet och betydelse.
Publicistik, konst och kultur, utbildning – Föreningen Konstsamfundet är genom
sina understöd en initiativtagare och garant. Boken som publiceras samtidigt på både
svenska och finska berättar den åttioåriga institutionens hela historia i samma pärmar.

meny