Foto: Cata Portin

Konstsamfundet delade ut 4,4 miljoner euro

16.12.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Konstsamfundet fick 608 ansökningar i samband med septemberomgången 2022 och den ansökta summan var totalt drygt 10 milj. euro. Föreningens styrelse fattade beslut om utdelningen på sitt möte den 29.11, och stödsumman är betydligt högre i höst än i samband med höstutdelningen 2021.

Ansökningarna gjordes i sju olika kategorier: medborgaraktivitet, musik, litteratur och publikationer, scenkonst, yrkesutbildning, film- och medieproduktion och visuell konst. Dessutom fanns möjlighet att ansöka om korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier och om plats i det Donnerska residenset. Stöden går både till organisationer, arbetsgrupper och enskilda sökande.

Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden har samordnat utdelningen i filmkategorin i den sk. Filmpoolen. Det innebär att alla filmansökningar behandlas samtidigt av samma sakkunniga, och besluten är gemensamma. Svenska Kulturfondens andel i Filmpoolen, 500.500€, ingår i totalsumman. Filmpoolen administreras av Konstsamfundet.

Detaljerad statistik över alla de beviljade stöden och mottagarna under år 2022 finns här, tillsammans med fakta om utdelningen och stipendiemottagana också under tidigare år.

Konstsamfundet har totalt 26 externa sakkunniga fördelade mellan de olika kategorierna. I samarbete med föreningens egna stipendiesakkunniga bedömer och bereder de alla stödbeslut för styrelsen som fattar beslut om dem.